★ นโยบาย เรียนดี มีความสุข


เอกสารการประชุม

ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

ณ ห้องประชุมปทุมมาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี