อาชีวปริทรรศน์ ปี 2562

อาชีวะอุบลฯ จับมือห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี เปิดโลกอาชีพอวดของดี ในงาน “อาชีวปริทรรศน์ ปี 2562 (UVC Academic Exhibition 2019) “อาชีวศึกษา คือผู้ทรงคุณค่าของสังคม” สาธิตและจัดแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา สู่สายตาประชาชนรับเทศกาลเดือนแห่งความรัก

นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี จัดงาน“อาชีวปริทรรศน์ ปี 2562 (UVC Academic Exhibition 2019) ผู้เรียนอาชีวศึกษา คือผู้ทรงคุณค่าของสังคม” ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมโชว์ความดีเด่นด้านผลงานการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพในแต่ละสาขาวิชา ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี เหมือนเช่นปีทุกที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ พบและสัมผัสการแสดงนิทรรศการผลงาน การสาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพฝีมือของนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรม ศิลปกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม คณะวิชาพื้นฐาน และคณะวิชาบริหารธุรกิจ อาทิ การสาธิตร้อยมาลัยและแกะสลักผักผลไม้ ศิลปะการจัดดอกไม้ การสาธิตทักษะการพับผ้าแนปกิ้น การจัดทำกระเป๋าผ้าตุ๊กตาจากเศษวัสดุธรรมชาติ การสาธิตการทำเค้กหน้าต่างๆ แสนอร่อยและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสูตรเด็ด ศิลปะการผสมเครื่องดื่มบาร์เทนเดอร์ ศิลปะการแตกแต่งโต๊ะอาหารเพื่อธุรกิจ การสาธิตการวาดภาพคนเหมือน งานแกะสลักเทียน โฟม โอเอซิสเพื่อธุรกิจ การออกแบบตกแต่งภายใน คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย งานปริ้นสกรีนด้วยคอมพิวเตอร์ ทักษะการถ่ายภาพจากกล้องมือถือ ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ กิจกรรมสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา เรียนสายอาชีพมีดีอย่างไร กิจกรรมการเปิดโลกอาชีพให้คำปรึกษาแนะนำและรับสมัครเรียนต่อสายอาชีพที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีและกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียน นักศึกษาบนเวที ฯลฯ จึงขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชนที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน “อาชีวปริทรรศน์ ปี 2562 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2562 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.30-21.00 น. และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-21.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045-254654-0