ผวจ.อุบลฯมอบเกียรติบัตรการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 29