วันวิสาขบูชา และวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

 

ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จะดำเนินโครงการวันสำคัญทางศาสนา "วันวิสาขบูชา" และวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2566

ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 นั้น งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จึงขออนุญาตสลับตารางเรียน/คาบเรียน เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ ขอบคุณครับ