กำหนดการถ่ายภาพนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565