ผลการตัดสินการประกวดกิจกรรม เนื่องในวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2567