จัดประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1