ขอแสดงความยินดีกับนางบังอร ไตรศรี ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์