ครูอาชีวะอุบลฯเข้าร่วมพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล