พิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช