อาชีวะอุบลฯจัดกิจกรรมหน้าเสาธงเช้าวันที่ 23 มกราคม 2566