อาชีวะอุบลฯประชุมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑