★ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมชุมชนบ้านดู่