อาชีวะอุบลฯทำหน้าที่ฝ่ายปฏิคมงานพระราชทานปริญญาบัตร