รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2561
กำหนดเปิดภาคเรียน และกำหนดการส...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ขอแจ้งกำหนดการต่างๆ สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ดังนี้ เปิดเรียนที่ 1... [อ่าน : 2175 ครั้ง]

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบโ...

วิทยาลัยฯ จึงประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบโควตา(รอบเพิ่มเติม... [อ่าน : 4926 ครั้ง]

ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา...

วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้... [อ่าน : 1075 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์
อาชีวะอุบลฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึ...

วันที่ (15 ก.พ. 61) นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสุพัต... [อ่าน : 17 ครั้ง]

อาชีวะอุบลฯ จัดการประเมินชมรมว...

วันที่ (14 ก.พ. 61) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดำเนินการประเมินชมรมวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี... [อ่าน : 13 ครั้ง]

อาชีวะอุบลฯ ร่วมกิจกรรมรณรงค์โ...

วันที่ (14 ก.พ. 61) ที่หอประชุมราชธานศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานป้องกันและ... [อ่าน : 11 ครั้ง]

อาชีวะอุบลฯ ปฐมนิเทศนักเรียนนั...

วันที่ (14 ก.พ. 61) นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสุวนิ... [อ่าน : 11 ครั้ง]

สปข.2 ประชาสัมพันธ์เพจสำนักประ...

วันที่ (14 ก.พ. 61) ที่บริเวณหน้าเสาธงอาคาร 9 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต2... [อ่าน : 13 ครั้ง]

อาชีวะอุบลฯ ต้อนรับทีมผู้ผลิตร...

วันที่ (13 ก.พ. 61) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ให้การต้อนรับทีมผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา... [อ่าน : 12 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ความภูมิใจ/รางวัล/เชิดชูเกียรติ Hall of Fame
สุดยอดอาชีวะอุบลฯคว้ารางวัลชนะ...

สุดยอดอาชีวะอุบลฯคว้ารางวัลชนะเลิศแผนการตลาดเชิงกิจกรรมระดับภาคอีสาน เข้าลุ้นชิงระดับประเทศพร้อมโชว์... [อ่าน : 26 ครั้ง]

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพแล...

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาชาติ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภา... [อ่าน : 30 ครั้ง]

อาชีวะอุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศท...

วันนี้ (2 ก.พ. 2561) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวภัทร์รัมภา กุจันทร์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2... [อ่าน : 52 ครั้ง]

อาชีวะอุบลฯ ได้รับรางวัลเหรียญ...

วันที่ (19 ม.ค. 61) นางมาลี ไชยกุล และนางสุพัตรา วงศ์วิศาลพร ครูแผนกวิชาการบัญชี นำนักศึกษา ได้แก่ น... [อ่าน : 43 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลรา...

การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 กำหนดการ เอกสาร ค่าลงทะเบียน [อ่าน : 18 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสำหรับครูและบุคลากร

ตารางคุมสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2561 [อ่าน : 117 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีนโยบายการประเมินผลปลายภาคเรียนทุกรายวิชา โดยกำหนดให้มีการประเมินผลปร... [อ่าน : 14 ครั้ง]

ขอความร่วมมือคุณครูชายผู้ตรวจเวรกลางคืนทุกท่่านปฏิบัติหน้าที่และบันทึกการปฏิบัติงานในแบบฟอร์มที่จัด... [อ่าน : 18 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ตารางการใช้ห้องสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 [อ่าน : 308 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กำหนดวัน เปิดเรียนภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันอังคารที... [อ่าน : 397 ครั้ง]

ประกาศวิทยาลัยฯ กำหนดการเปิดและปิดสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 ดังนี้ กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา... [อ่าน : 541 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
  • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล (ครั้งที่2) จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ซึ่งคณะกรรมการ ได้กำหนดราคากล้างของงานปรับปรุงซ...[อ่าน : 259 ครั้ง]
  • ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมหอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล ตามประกาศสอบราคาที่ 02/2560 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 ด้วยเงินงบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 ใน...[อ่าน : 270 ครั้ง]
  • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ซึ่งคณะกรรมการ ได้กำหนดราคากล้างของงานปรับปรุงซ...[อ่าน : 240 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครงาน
  • รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ รหัสวิชา...[อ่าน : 323 ครั้ง]
  • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2 ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ดำ...[อ่าน : 330 ครั้ง]
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (พนักงานราชการ ครูอาหาร) ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานรายการทั่วไป(ครู) และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีกำหนด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ...[อ่าน : 307 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม