ประชาสัมพันธ์
อาชีวะอุบลฯ คว้า 3 รางวัลชมเชย...

เมื่อวันที่ ( 23 พ.ย. 60 ) ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการแข่ง... [อ่าน : 2 ครั้ง]

อาชีวะอุบลฯรับการติดตามและประเ...

วันนี้ ( 24 พ.ย. 60 ) ที่ห้องประชุมจามจุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการ... [อ่าน : 0 ครั้ง]

ดร.ธนกร ไชยกุล ชีวิตราชการที่เ...

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน... [อ่าน : 7 ครั้ง]

อาชีวะอุบลฯ ให้การต้อนรับคณะศึ...

วันนี้ (23 พ.ย. 60) ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์... [อ่าน : 10 ครั้ง]

อาชีวะอุบลฯ อบรมลูกเสือวิสามัญ...

วันนี้ (22 พ.ย. 60) นางสาวเพ็ญใจ ชัยวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในพ... [อ่าน : 6 ครั้ง]

อาชีวะอุบลฯ จัดอบรมโปรแกรมอิงล...

วันนี้ (22 พ.ย. 60) ที่ห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีการอบรมการใช้งานโปรแก... [อ่าน : 9 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ความภูมิใจ/รางวัล/เชิดชูเกียรติ Hall of Fame
สุดยอด ดีกรีแชมป์โลกแกะสลักหิม...

นายอภิสิทธิ์ ศรไชย นักเรียน ปวช.3 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เยาวชน ดีกรีหนึ่... [อ่าน : 20 ครั้ง]

นักเรียนอาชีวะอุบลฯ เข้าเฝ้ารั...

วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2560) นางสาวสุทธิดา ภาระเวช นักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลั... [อ่าน : 68 ครั้ง]

สุดปลื้ม ผอ.อาชีวะอุบลฯ เข้ารั...

จากนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [อ่าน : 53 ครั้ง]

4 ฮีโร่ แชมป์แกะสลักหิมะโลกจาก...

ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่... [อ่าน : 42 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสำหรับครูและบุคลากร

กำหนดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 ร... [อ่าน : 25 ครั้ง]

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะจัดงานมหกรรมการศึกษาต่อประเทศ (ครั้งที่ 14) ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเ... [อ่าน : 26 ครั้ง]

เพื่อให้การปกครอง กำกับดูแลความประพฤติ การให้คำปรึกษาด้านการเรียน และการติดตาม ผลการเรียนของนักเรียน... [อ่าน : 128 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา แบบฟอร์มโครงการที่ขอใช้เงิน จากเงินกิจ... [อ่าน : 17 ครั้ง]

งานทะเบียน นักเรียนเนักศึกษา เปิดให้ดาวน์โหลด บัตรลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้แล้ว [อ่าน : 662 ครั้ง]

กำหนดการ สอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2560 ปวช. วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ปวส. 17 ธันวาคม 2560 [อ่าน : 1566 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
  • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล (ครั้งที่2) จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ซึ่งคณะกรรมการ ได้กำหนดราคากล้างของงานปรับปรุงซ...[อ่าน : 213 ครั้ง]
  • ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมหอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล ตามประกาศสอบราคาที่ 02/2560 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 ด้วยเงินงบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 ใน...[อ่าน : 230 ครั้ง]
  • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ซึ่งคณะกรรมการ ได้กำหนดราคากล้างของงานปรับปรุงซ...[อ่าน : 205 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครงาน
  • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรณนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คร) และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีกำหนดประกาศรายชื่อ[อ่าน : 617 ครั้ง]
  • รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครพันักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา ในอัตราค่าเจ้างเดือนละ 6,300 บาท และเงินค่าครองชีพเดือนละ 1,500 บาท สังกัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี[อ่าน : 305 ครั้ง]
  • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครั้งที่ 2) ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (ครั้งที่ 2) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี[อ่าน : 2228 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม