ตรวจสอบผลการเรียน
สามารถล๊อกอินเข้าสู่ระบบ ด้วยรหัสนักศึกษา (User) 
และรหัสผ่าน (Pass) ด้วยวันเดือนปีเกิดของนักศึกษา เช่น 19/12/2530 

Google+