ประชาสัมพันธ์
อศจ.อุบลฯ จัดอบรมพัฒนาบุคลากรร...

วันนี้ (21 กันยายน 2560) อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับพระราชบัญญัติการจั... [อ่าน : 36 ครั้ง]

อาชีวะอุบลฯ จัดพิธีมอบเกียรติบ...

วันนี้ (20 กันยายน 2560) ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานในการมอบเ... [อ่าน : 13 ครั้ง]

การเสวนา “ศิลปะสู่ชุมชน” ในโคร...

วันนี้ (20 กันยายน 2560) ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิด... [อ่าน : 12 ครั้ง]

อาชีวะอุบลฯ สานสัมพันธ์ ลาว-กั...

เมื่อเย็นวันที่ 19 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุมศรีพรหมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีการจัดกิจกรร... [อ่าน : 29 ครั้ง]

อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีจั...

เมื่อเย็นวันที่ (18 กันยายน 2560) ที่หอประชุมราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อาชีวศึกษ... [อ่าน : 30 ครั้ง]

ประชุมสร้างความเข้าใจการจัดการ...

วันนี้ (15 กันยายน 2560) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย ดร.ธนกร ไชยกุล ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจ... [อ่าน : 36 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ความภูมิใจ/รางวัล/เชิดชูเกียรติ Hall of Fame
พิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายเ...

วันนี้ (23 สิงหาคม 2560) ที่บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีการมอบรางวัลให้กับนักเรี... [อ่าน : 82 ครั้ง]

อาชีวะอุบลฯ เตรียมรักษาแชมป์ใน...

เมื่อวันที่ (17 สิงหาคม 2560) ที่บริเวณด้านหน้า สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มีการจัดการแข่งขันทักษะ... [อ่าน : 59 ครั้ง]

อาชีวะอุบลฯมอบโล่เชิดชูเกียรติ...

วันนี้ (17 สิงหาคม 2560) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีพรหมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีจัดพิธีเช... [อ่าน : 89 ครั้ง]

อาชีวะอุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศก...

วันนี้ (4 ส.ค. 60) นางสุวนิจ สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำนักเรียนในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 1... [อ่าน : 54 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสำหรับครูและบุคลากร
 • การดำเนินการกรอกข้อมูล V-COP เรียนครูที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ด้วยงานศุนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (V-COP) www.v-cop.net ให้เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์กำลังฯ...[อ่าน : 285 ครั้ง]
 • เผยแพร่ข้อมูลที่แปลแล้ว APACC ขอเชิญคณะครูบุคลาการ ดาวน์โหลดเอกสาร เผยแพร่ข้อมูลที่แปลแล้ว เพื่อใช้ในงาน APACC[อ่าน : 157 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
 • กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กำหนดวัน เปิดเรียนภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 และกำหนดวันลงทะเบียน ดังนี้[อ่าน : 620 ครั้ง]
 • กำหนดเปิดและปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 24 ต.ค. 2560 กำหนดปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันศุกร์ที่ 23 ก.พ. 2561[อ่าน : 695 ครั้ง]
 • ขอให้ครูผู้สอน ทุกรายวิชาให้ความรู้และทำความเข้าใจ พรบ.คอมฯ 60 และการใช้สื่อ Social Media อย่างระมัด... สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอให้สถานศึกษารัฐบาลและเอกชน ถือปฏิบัติพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 โดยขอให้ ครู-อาจารย์ผู้สอน ทุกรายวิชาให้ความรู้และคว...[อ่าน : 225 ครั้ง]
 • บัตรลงทะเบียน 1/2560 ปวช.2,3 ปวส.2 บัตรลงทะเบียนเรียน ปวช.2,3 ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 - ลงทะเบียนปกติ ระหว่างวันที่ 1-14 พ.ค. 2560 - ลงทะเบียนเรียนช้า ระหว่างวันที่ 15-29 พ.ค. 2560 - ชำระเงิน ที่ ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) -...[อ่าน : 740 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล (ครั้งที่2) จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ซึ่งคณะกรรมการ ได้กำหนดราคากล้างของงานปรับปรุงซ...[อ่าน : 137 ครั้ง]
 • ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมหอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล ตามประกาศสอบราคาที่ 02/2560 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 ด้วยเงินงบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 ใน...[อ่าน : 185 ครั้ง]
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ซึ่งคณะกรรมการ ได้กำหนดราคากล้างของงานปรับปรุงซ...[อ่าน : 173 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครงาน
 • ผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน ตามประกาศลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 นั้น วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่...[อ่าน : 190 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรัรบสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกดังนี...[อ่าน : 54 ครั้ง]
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ งานสื่อฯ) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) สังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน...[อ่าน : 560 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม