ประชาสัมพันธ์ ดู ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
อาชีวะอุบลฯ คว้ารางวัลมูนมังเม...

วันที่ (13 สิงหาคม 2561) ณ เวทีกิจกรรม ชั้น 4 ตึกสุนีย์ ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี นายธวัชชัย พันธ์... [อ่าน : 8 ครั้ง]

อาชีวะอุบลฯ จัดพิธีถวายเครื่อง...

วันที่ (10 สิงหาคม 2561) ที่หอประชุมราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดพิธีถวายเครื่อง... [อ่าน : 9 ครั้ง]

อาชีวะอุบลฯ จัดพิธีเปิดกิจกรรม...

วัที่ (8 สิงหาคม 2561) ที่หอประชุมราชธานีศรีวนาไล นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึก... [อ่าน : 10 ครั้ง]

พิธีเปิดงาน “สามัญสัมพันธ์รวมใ...

วันที่ (8 สิงหาคม 2561) ที่ หอประชุมราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดกิจกรรม โครงการ... [อ่าน : 13 ครั้ง]

อาชีวะอุบลฯอบรมสมรรถนะด้านการส...

วันที่ (4 สิงหาคม 2561) นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานในพ... [อ่าน : 7 ครั้ง]

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึก...

วันที่ (3 สิงหาคม 2561) รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และนายศิริชัย จำเนียร... [อ่าน : 10 ครั้ง]

ความภูมิใจ/รางวัล/เชิดชูเกียรติ Hall of Fame ดู ความภูมิใจ/รางวัล/เชิดชูเกียรติ Hall of Fameทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลพระราชทาน นายอภิสิทธิ์ ศรไชย นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ คณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาช... [อ่าน : 67 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 104 ครั้ง]

วีดีโอ วิทยาลัย ดู วีดีโอ วิทยาลัยทั้งหมด
เรียนอาชีวะสาขาพิเศษ เพื่อไห้ท...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เรียนอาชีวะสาขาพิเศษ เพื่อไห้ทุกคนไปไห้สุดฝัน แชมป์ World skill Thail... [อ่าน : 116 ครั้ง]

รายการเสมาพาที Variety ตอน แชม...

รายการเสมาพาที Variety ตอน แชมป์แกะสลักหิมะนานาชาติของไทย สมัยที่ 9 [อ่าน : 84 ครั้ง]

สัมภาษณ์สด ทีมแกะสลักหิมะนานาช...

สัมภาษณ์สด ทีมแกะสลักหิมะนานาชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี [อ่าน : 64 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กับรางวัลชนะเลิศ และ best technique Award รางวัลทักษะฝีมือไช้เทคนิคแกะ... [อ่าน : 57 ครั้ง]

ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ดู ข่าวสำหรับครูและบุคลากรทั้งหมด
ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข...

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้า... [อ่าน : 260 ครั้ง]

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ป...

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 67 ครั้ง]

คำสั่ง 418/2561 แต่งตั้งคณะกรร...

คำสั่ง 418/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลฯ ประจำปีการศึกษา... [อ่าน : 55 ครั้ง]

ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา ดู ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ จากงานทะเบียน ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน (Summer) ปีการศึกษา 2560 ติดต่อรับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา ที่งานทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 – วันที่ 1 มีนาคม 2562 [อ่าน : 295 ครั้ง]

ตารางร่นเวลาเรียน ฝ่ายวิชาการ เริ่มใช้วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เป็นตอนไป [อ่าน : 96 ครั้ง]

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามนโยบาย เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาลซึ่งในภาคเรียนที่ 1 รัฐบาลได้สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 230 บาท ค่าเครื่องแต่งกาย 900 บา... [อ่าน : 389 ครั้ง]

ด้วยมูลนิธิเอสซีจี ดำเนินโครงการ "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" ในโครงการ SCG Sharing the Dream มาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนต่อในสายอาชีวศึกษา โดยมอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนที่ศึกษาต่... [อ่าน : 292 ครั้ง]

ดาวน์โหลด บัตรลงทะเบียน 1/2561 ระดับ ปวช. 2 ปวช.3 และ ปวส.2 [อ่าน : 4231 ครั้ง]

ประกาศรายชื่อและห้องเรียน ระดับ ปวช. 1 และ ปวส.1 (ฉบับชั่วคราว) [อ่าน : 4148 ครั้ง]

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ดู ประกาศจัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด
  • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล (ครั้งที่2) จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ซึ่งคณะกรรมการ ได้กำหนดราคากล้างของงานปรับปรุงซ...[อ่าน : 366 ครั้ง]
  • ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมหอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล ตามประกาศสอบราคาที่ 02/2560 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 ด้วยเงินงบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 ใน...[อ่าน : 359 ครั้ง]
  • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ซึ่งคณะกรรมการ ได้กำหนดราคากล้างของงานปรับปรุงซ...[อ่าน : 325 ครั้ง]
ประกาศรับสมัครงาน ดู ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด
  • รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน) สังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยเงินรายได้หรือเงินอุดหน...[อ่าน : 719 ครั้ง]
  • ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูอาหาร) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูอาหาร) ตามประกาศลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้...[อ่าน : 283 ครั้ง]
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอาหารฯ) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูอาหารและโภชนาการ) ตามประกาศลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือ...[อ่าน : 61 ครั้ง]
ฝ่ายวิชาการ ดู ฝ่ายวิชาการทั้งหมด
ตารางเรียน ฉบับอนุมัติ ภาคเรีย...

ตารางเรียน ฉบับอนุมัติ ภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 9 ก.ค. 61 [อ่าน : 193 ครั้ง]

ตารางสอน ฉบับอนุมัติ ภาคเรียนท...

ตารางสอน ฉบับอนุมัติ ภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 9 ก.ค. 61 [อ่าน : 178 ครั้ง]

แบบฟอร์มบันทึกหลังการสอน 2561

แบบฟอร์มบันทึกหลังการสอน 2561 [อ่าน : 133 ครั้ง]

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2...

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2561 [อ่าน : 120 ครั้ง]

Download/เอกสารงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ดู Download/เอกสารงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานกิจกรรมนัก...

แบบฟอร์ม งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา [อ่าน : 226 ครั้ง]

ไฟล์รูปเล่มโครงการฉบับสมบูรณ์

ต้นฉบับ-ตัวอย่างไฟล์รูปเล่มโครงการฉบับสมบูรณ์ [อ่าน : 474 ครั้ง]

แบบฟอร์มรายงานโครงการ

แบบบันทึกข้อความ - สรุปรายงานการดำเนินโครงการ [อ่าน : 243 ครั้ง]

ข่าวสาร ป.ตรี ดู ข่าวสาร ป.ตรี ทั้งหมด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก...

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ซ้อมย่อยพิธีรับปริญญาบัตร 8 ก.ค. 2561 08.00 น. [อ่าน : 51 ครั้ง]

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนั...

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเ... [อ่าน : 103 ครั้ง]

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี...

(ปฐมนิเทศ) ณ ห้องประชุมศรีอุปราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี [อ่าน : 128 ครั้ง]

ขอแจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียน ของ...

ขอแจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียน ของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี จากเดิม 19 พฤษภาคม 2561 เป็น 26 พฤษภาคม 256... [อ่าน : 408 ครั้ง]