ประชาสัมพันธ์
อาชีวะอุบลฯ ประชุมครูบุคลากร ค...

วันที่ (18 มิถุนายน 2561) ที่ห้องประชุมศรีพรหมราช นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษ... [อ่าน : 21 ครั้ง]

นศ.อาชีวะอุบลฯ คว้ารางวัลรองชน...

วันที่ (18 มิถุนายน 2561) นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มอบรางวัลแล... [อ่าน : 18 ครั้ง]

บ.ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัด ลงพ...

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 บริษัท.ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัด นำโดย นางสาวกรกนก โพธิ์คง ผู้จัดการฝ่ายบริหา... [อ่าน : 13 ครั้ง]

ครั้งแรก! แผนกวิชาวิจิตรศิลป์...

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำนักศึกษา แผนกวิชาวิจิตศิลป์ ปวช. – ปวส. โชว์... [อ่าน : 17 ครั้ง]

อาชีวะอุบลฯ จัดโครงการอบรมการเ...

วันที่ (15 มิถุนายน 2561) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจเพื่อส่งเสริม... [อ่าน : 14 ครั้ง]

อาชีวะอุบลฯ เลือกตั้งคณะกรรมกา...

วันที่ (13 มิถุนายน 2561) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดการเลือกตั้งคณะกรรมองค์การนักวิชาชีพแห่งป... [อ่าน : 29 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ความภูมิใจ/รางวัล/เชิดชูเกียรติ Hall of Fame

สุดยอดเยาวชนอาชีวะอุบลฯ เจ๋ง คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัลชมเชย ในเวทีการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ... [อ่าน : 96 ครั้ง]

สุดยอดอาชีวะอุบลฯคว้ารางวัลชนะเลิศแผนการตลาดเชิงกิจกรรมระดับภาคอีสาน เข้าลุ้นชิงระดับประเทศพร้อมโชว์... [อ่าน : 154 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
วีดีโอ วิทยาลัย
เรียนอาชีวะสาขาพิเศษ เพื่อไห้ท...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เรียนอาชีวะสาขาพิเศษ เพื่อไห้ทุกคนไปไห้สุดฝัน แชมป์ World skill Thail... [อ่าน : 79 ครั้ง]

รายการเสมาพาที Variety ตอน แชม...

รายการเสมาพาที Variety ตอน แชมป์แกะสลักหิมะนานาชาติของไทย สมัยที่ 9 [อ่าน : 57 ครั้ง]

สัมภาษณ์สด ทีมแกะสลักหิมะนานาช...

สัมภาษณ์สด ทีมแกะสลักหิมะนานาชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี [อ่าน : 44 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กับรางวัลชนะเลิศ และ best technique Award รางวัลทักษะฝีมือไช้เทคนิคแกะ... [อ่าน : 35 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสำหรับครูและบุคลากร
คำสั่ง 418/2561 แต่งตั้งคณะกรร...

คำสั่ง 418/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลฯ ประจำปีการศึกษา... [อ่าน : 9 ครั้ง]

ดาวน์โหลด ข้อมูล SSR ไทย-อังกฤ...

งานประเมินและรับรองมาตรฐาน APACC ขอเชิญดาวน์โหลด ข้อมูล SSR ไทย-อังกฤษ Annex 1 ถึง Annex 51 (English... [อ่าน : 49 ครั้ง]

คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภา...

เพื่อให้การปกครอง กำกับดูแลความประพฤติ การให้คำปรึกษาด้านการเรียน และการติดตาม ผลการเรียนของนักศึกษา... [อ่าน : 270 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ตารางร่นเวลาเรียน ฝ่ายวิชาการ เริ่มใช้วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เป็นตอนไป [อ่าน : 17 ครั้ง]

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามนโยบาย เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณ... [อ่าน : 276 ครั้ง]

ด้วยมูลนิธิเอสซีจี ดำเนินโครงการ "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" ในโครงการ SCG Sharing the Dream มาตั้งแ... [อ่าน : 224 ครั้ง]

ดาวน์โหลด บัตรลงทะเบียน 1/2561 ระดับ ปวช. 2 ปวช.3 และ ปวส.2 [อ่าน : 4078 ครั้ง]

ประกาศรายชื่อและห้องเรียน ระดับ ปวช. 1 และ ปวส.1 (ฉบับชั่วคราว) [อ่าน : 4019 ครั้ง]

นักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ถึงเกณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่บอร์... [อ่าน : 1147 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
  • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล (ครั้งที่2) จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ซึ่งคณะกรรมการ ได้กำหนดราคากล้างของงานปรับปรุงซ...[อ่าน : 331 ครั้ง]
  • ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมหอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล ตามประกาศสอบราคาที่ 02/2560 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 ด้วยเงินงบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 ใน...[อ่าน : 327 ครั้ง]
  • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ซึ่งคณะกรรมการ ได้กำหนดราคากล้างของงานปรับปรุงซ...[อ่าน : 288 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครงาน
  • ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูอาหาร) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูอาหาร) ตามประกาศลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้...[อ่าน : 229 ครั้ง]
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอาหารฯ) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูอาหารและโภชนาการ) ตามประกาศลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือ...[อ่าน : 28 ครั้ง]
  • ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูโรงแรม) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอน) ตามประกาศลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จ...[อ่าน : 162 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ตารางร่นเวลาเรียน

ตารางร่นเวลาเรียน 18 - 20 มิถุนายน 2561 และ 21 - 29 มิถุนายน 2561 [อ่าน : 12 ครั้ง]

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561...

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ฉบับวันที่ 18 มิ.ย. 61 [อ่าน : 23 ครั้ง]

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2561 ฉบ...

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2561 ฉบับวันที่ 18 มิ.ย. 61 [อ่าน : 19 ครั้ง]

แบบฟอร์มบันทึกหลังการสอน 2561

แบบฟอร์มบันทึกหลังการสอน 2561 [อ่าน : 44 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
Download/เอกสารงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานกิจกรรมนัก...

แบบฟอร์ม งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา [อ่าน : 133 ครั้ง]

ไฟล์รูปเล่มโครงการฉบับสมบูรณ์

ต้นฉบับ-ตัวอย่างไฟล์รูปเล่มโครงการฉบับสมบูรณ์ [อ่าน : 292 ครั้ง]

แบบฟอร์มรายงานโครงการ

แบบบันทึกข้อความ - สรุปรายงานการดำเนินโครงการ [อ่าน : 163 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสาร ป.ตรี
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนั...

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเ... [อ่าน : 44 ครั้ง]

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี...

(ปฐมนิเทศ) ณ ห้องประชุมศรีอุปราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี [อ่าน : 90 ครั้ง]

ขอแจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียน ของ...

ขอแจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียน ของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี จากเดิม 19 พฤษภาคม 2561 เป็น 26 พฤษภาคม 256... [อ่าน : 345 ครั้ง]

ลงทะเบียนบัณฆิต

สถาบันการอาชีวศึกษาเกตรภาคใต้ ได้รับมอบหมายการจัดการด้านบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ... [อ่าน : 524 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม