รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2561
รับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษ...

ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จะรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเทคโนโลยี... [อ่าน : 871 ครั้ง]

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจ...

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครระหว่างวันที่ 29... [อ่าน : 2083 ครั้ง]

กำหนดเปิดภาคเรียน และกำหนดการส...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ขอแจ้งกำหนดการต่างๆ สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ดังนี้ เปิดเรียนที่ 1... [อ่าน : 4387 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
วีดีโอ วิทยาลัย
เรียนอาชีวะสาขาพิเศษ เพื่อไห้ท...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เรียนอาชีวะสาขาพิเศษ เพื่อไห้ทุกคนไปไห้สุดฝัน แชมป์ World skill Thail... [อ่าน : 38 ครั้ง]

รายการเสมาพาที Variety ตอน แชม...

รายการเสมาพาที Variety ตอน แชมป์แกะสลักหิมะนานาชาติของไทย สมัยที่ 9 [อ่าน : 22 ครั้ง]

สัมภาษณ์สด ทีมแกะสลักหิมะนานาช...

สัมภาษณ์สด ทีมแกะสลักหิมะนานาชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี [อ่าน : 20 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กับรางวัลชนะเลิศ และ best technique Award รางวัลทักษะฝีมือไช้เทคนิคแกะ... [อ่าน : 19 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์
บรรยากาศพัฒนาครูฝึกในสถานประกอ...

วันที่ (24 เมษายน 2561) วันที่ 2แล้ว เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ กับโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ เพื่อขั... [อ่าน : 18 ครั้ง]

สอศ.มอบอาชีวะอุบลฯศูนย์กลางพัฒ...

วันที่ (23 เมษายน 2561) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดโครงกา... [อ่าน : 22 ครั้ง]

อาชีวะอุบลฯ รับมอบตัวนักเรียนน...

วันที่ (8 เม.ย. 61) ที่หอประชุมราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดำเนินการรับมอบตัวนักเร... [อ่าน : 65 ครั้ง]

R-Radio Network สัมภาษณ์ แชมป์...

วันที่ (18 ก.พ. 61) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีให้การต้อนรับ คณะทีมงานสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพั... [อ่าน : 31 ครั้ง]

อาชีวะอุบลฯ เชิญชวนสร้างพลังแล...

นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราช... [อ่าน : 81 ครั้ง]

อาชีวะอุบลฯ แชมป์ชนะเลิศแผนการ...

นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สาขาวิชาการตลาด/ธุรกิจค้าป... [อ่าน : 64 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ความภูมิใจ/รางวัล/เชิดชูเกียรติ Hall of Fame

สุดยอดเยาวชนอาชีวะอุบลฯ เจ๋ง คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัลชมเชย ในเวทีการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ... [อ่าน : 59 ครั้ง]

สุดยอดอาชีวะอุบลฯคว้ารางวัลชนะเลิศแผนการตลาดเชิงกิจกรรมระดับภาคอีสาน เข้าลุ้นชิงระดับประเทศพร้อมโชว์... [อ่าน : 111 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสำหรับครูและบุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสารงานประกันคุณภาพ...

ดาวน์โหลดเอกสารงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา SAR [อ่าน : 84 ครั้ง]

คำสั่งที่ 0123/2561 เรื่องแต่ง...

คำสั่งที่ 0123/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อรอบทั่วไป... [อ่าน : 86 ครั้ง]

ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติสื่อมวลชน...

ขอเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการ ท่านหัวหน้าคณะวิชา ท่านหัวหน้าแผนกวิชา ท่านหัวหน้างาน และคณะครูที่ว่าง... [อ่าน : 48 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา

นักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ถึงเกณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่บอร์... [อ่าน : 948 ครั้ง]

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 915 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
  • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล (ครั้งที่2) จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ซึ่งคณะกรรมการ ได้กำหนดราคากล้างของงานปรับปรุงซ...[อ่าน : 287 ครั้ง]
  • ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมหอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล ตามประกาศสอบราคาที่ 02/2560 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 ด้วยเงินงบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 ใน...[อ่าน : 293 ครั้ง]
  • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ซึ่งคณะกรรมการ ได้กำหนดราคากล้างของงานปรับปรุงซ...[อ่าน : 257 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครงาน
  • รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธาน มีความประสงค์จะรับสมัครนักการภารโรง จำนวน 3 อัตรา ในอัตราค่าจ้างเดินละ 6,300 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ 1,500 บาท สังกัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาช...[อ่าน : 283 ครั้ง]
  • ผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) ตามที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ตามประกาศ ลงวันที่ 21 มีนาความ 2561 นั้น วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก เมือวันที่ 4 เมษา...[อ่าน : 314 ครั้ง]
  • ผลสอบลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ตามประกาศ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 นั้น วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561...[อ่าน : 320 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ภาคผนวก 17 โครงการเรียนการสอ...

ภาคผนวก 17 โครงการเรียนการสอนหรือโครงการสอนรายวิชาที่ได้รับการอนุมัติ [อ่าน : 38 ครั้ง]

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลรา...

การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 กำหนดการ เอกสาร ค่าลงทะเบียน [อ่าน : 517 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม