ประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการจัดงานแข่งขันฝี...

วันนี้ 19 กรกฎาคม 2560 ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึก... [อ่าน : 5 ครั้ง]

อาชีวะอุบลฯ ประชุมและนำเสนอการ...

วันนี้ 18 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึ... [อ่าน : 4 ครั้ง]

ประชุมปรึกษาหารือการเบิกจ่ายงบ...

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ประชุมหัวหน้าแผนกวิชา นำโดย นางสาวธนิดา ปทุมเวียง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนง... [อ่าน : 5 ครั้ง]

นักเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกอาชีว...

นักเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกอาชีวะอุบลฯคว้า 2 รางวัลชนะการประกวดภาพยนตร์สั้นรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ระดับ... [อ่าน : 5 ครั้ง]

อาชีวะอุบลฯ ให้การต้อนรับคณะสม...

วันนี้ 15 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึ... [อ่าน : 17 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริม...

วันนี้ 14 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องบอลรูม โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติก... [อ่าน : 14 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ความภูมิใจ/รางวัล/เชิดชูเกียรติ Hall of Fame
นักเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกอาชีว...

นักเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกอาชีวะอุบลฯคว้า 2 รางวัลชนะการประกวดภาพยนตร์สั้นรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ระดับ... [อ่าน : 27 ครั้ง]

อาชีวะอุบลฯชนะเลิศการแข่งขันแก...

วันนี้ (8 กรกฎาคม 2560 ) เวลา 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย... [อ่าน : 34 ครั้ง]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท...

เนื่องในประเพณีแห่เทียนพรรษาเมืองดอกบัว อาชีวะอุบลฯ ดีกรีแชมป์โลกแกะสลักหิมะเมืองฮาร์บิ้น ประเทศจีน... [อ่าน : 33 ครั้ง]

ผอ.อาชีวะอุบลฯคว้ารางวัล "พระค...

วันนี้ (1 มิถุนายน 2560 ) ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เข้ารับโล่รางวัลปร... [อ่าน : 105 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสำหรับครูและบุคลากร
เผยแพร่ข้อมูลที่แปลแล้ว APACC

ขอเชิญคณะครูบุคลาการ ดาวน์โหลดเอกสาร เผยแพร่ข้อมูลที่แปลแล้ว เพื่อใช้ในงาน APACC [อ่าน : 116 ครั้ง]

400/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ...

คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบลูกจ้าง (เจ้าหน้าที่) ตามประกาศรับสมั... [อ่าน : 86 ครั้ง]

281/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทำ...

คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่ 281/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่หน่วยเบิกและหน่วยจ่าย [อ่าน : 269 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ขอให้ครูผู้สอน ทุกรายวิชาให้คว...

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอให้สถานศึกษารัฐบาลและเอกชน ถือปฏิบัติพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำค... [อ่าน : 146 ครั้ง]

บัตรลงทะเบียน 1/2560 ปวช.2,3 ป...

บัตรลงทะเบียนเรียน ปวช.2,3 ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 - ลงทะเบียนปกติ ระหว่างวันที่ 1-14 พ... [อ่าน : 313 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสำหรับบัณฑิตอาชีวศึกษา
ลงทะเบียนบัณฆิต

สถาบันการอาชีวศึกษาเกตรภาคใต้ ได้รับมอบหมายการจัดการด้านบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ... [อ่าน : 343 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวจากฝ่ายวิชาการ
ขออนุญาตหยุดการเรียนการสอน ระด...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้เป็นศูนย์สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2560 [อ่าน : 29 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวจากฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร ประจำป...

รายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 5 ครั้ง]

“FIX IT CENTER” ศูนย์ซ่อมสร้า...

วันนี้ 14 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้เข่าร่วมกิจกรรม “FIX IT CENTER” ศูนย์ซ่อมสร้... [อ่าน : 11 ครั้ง]

คู่มือประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระร...

วิธีการพับดอกไม้จันทน์ คู่มือประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน [อ่าน : 106 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวจากฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแ...

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) [อ่าน : 14 ครั้ง]

ขอเชิญครูและบคลากรทางการศึกษาส...

ขอเชิญสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้และเครือข... [อ่าน : 19 ครั้ง]

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปี59

รูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2559 [อ่าน : 37 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
  • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล (ครั้งที่2) จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ซึ่งคณะกรรมการ ได้กำหนดราคากล้างของงานปรับปรุงซ...[อ่าน : 61 ครั้ง]
  • ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมหอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล ตามประกาศสอบราคาที่ 02/2560 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 ด้วยเงินงบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 ใน...[อ่าน : 83 ครั้ง]
  • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ซึ่งคณะกรรมการ ได้กำหนดราคากล้างของงานปรับปรุงซ...[อ่าน : 131 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครงาน
  • รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่) สังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ...[อ่าน : 939 ครั้ง]
  • ผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ ตามประกาศ ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 นั้น วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 256...[อ่าน : 361 ครั้ง]
  • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) ตามประกาศ ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 และได้ทำการสอบภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เมือวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว จึง...[อ่าน : 315 ครั้ง]
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอนการบัญชี) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอนการบัญชี) ตามประกาศ ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ค...[อ่าน : 200 ครั้ง]
  • รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครนักการภารโรง จำนวน 2 อัตราในอัตราค่าจ้างเดือนละ 6,300 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ 1,500 บาท สังกัด ิวทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการการอา...[อ่าน : 436 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม