อาชีวะอุบลฯประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

 

อาชีวะอุบลฯ ประเมินวิทยะฐานะครูชำนาญการ

อาชีวะอุบลฯ รับฟังนโยบายจาก สอศ. มอบภารกิจหลักจัดการเรียนการสอนออนไลน์สู้โควิดทั่วประเทศ


อาชีวะอุบลฯ มอบหน้ากากอนามัย และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ให้กับวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

 

อาชีวะอุบลฯ ต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร จากวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

 

อาชีวะอุบลฯภูมิใจส่งต่อภารกิจความห่วงใยถึงคนไทยสู้ภัย COVID-19

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. อาชีวะอุบลฯภูมิใจส่งต่อภารกิจความห่วงใยถึงคนไทยสู้ภัย COVID-19
  2. อาชีวะอุบลฯเปิดบ้านให้เทศบาลนครอุบลราชธานี ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19
  3. อาชีวะอุบลฯ เร่งจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 3,000 ชิ้น ส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อแจกจ่ายประชาชน
  4. อาชีวะอุบลฯ มอบหน้ากากอนามัย ให้กับ ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และ ผู้อำนวยการกรมกลุ่มเภสัช ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
  5. อาชีวะอุบลฯ มอบหน้ากากอนามัย ให้กับ ผู้แทน สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ และ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท)