อาชีวะอุบลฯ ประชุมคณะครูช่วยงานปกครองและครูปกครองแผนก

 

อาชีวะอุบลฯ ร่วมงาน " Open house เปิดบ้านสานฝัน สู่ถนนสายอาชีพ" ประจำปีการศึกษา 2562

อาชีวะอุบลฯ จัดการนิเทศติดตามผลการ ดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

 

อาชีวะอุบลฯ ร่วมทำบุญ ถวายสังฆทาน

แชมป์เก่าอาชีวะอุบลฯใจเกินร้อย สู้ศึกแกะสลักหิมะวันแรกที่จีน ที่อุณหภูมิติดลบ 25 องศา

อาชีวะอุบลฯ ประชุมโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา อาชีวะอุบลฯ เกมส์ 62 กีฬาต้านภัยยาเสพติด

 

อาชีวะอุบลฯ สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือนักเรียน นักศึกษา ในงานกาชาดปีใหม่ 2563

 

อาชีวะอุบลฯ สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือนักเรียน นักศึกษา ในงานกาชาดปีใหม่ 2563

 

แจ้งข่าวเด่น