UVC Menu  
 
New Site http://www.wannafollow.info
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประวัติวิทยาลัย
 - ความภาคภูมิใจ
 - ทำเนียบผู้อำนวยการ
 - เกียรติยศ ผลงานดีเด่น
 - สารแสดงความยินดี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ทำเนียบผู้บริหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นโยบายของสอศ.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ตรวจสอบผลการเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัย
 - ข้อมูลของสถานศึกษา
 - ข้อมูลนักเรียน
 -
ข้อมูลหลักสูตร
 -
ข้อมูลบุคลากร
 
- ข้อมูลครุภัณฑ์
 -
ข้อมูลงบประมาณ
 -
ข้อมูลสถานประกอบการ
 - ข้อมูลอาคารสถานที่ (แผนที่)
 - ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ปฏิทินปฏิบัติงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี UVC Learning
 - วิธีสมัคร UVC Learning
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ชมรมวิชาชีพครูบัญชี
 - ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
 - โปรแกรม SmartBiz
 - เอกสาร ชมรมวิชาชีพครูบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ลิงก์อื่นๆ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ผู้ดูแลระบบ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานบริหารงานทั่วไป
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานบุคลากร
 - พนักงานราชการและครูพิเศษ
 - ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง แม่บ้าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานการเงิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานการบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานพัสดุ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานยานพาหนะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานอาคารสถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานทะเบียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดาวน์โหลดเอกสารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานครูที่ปรึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานปกครอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดาวน์โหลดเอกสารในฝ่าย

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานวางแผนและงบประมาณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานส่งเสริม การค้า และประกอบธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานวิเทศสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดาวน์โหลดเอกสารในฝ่าย

ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คณะวิชา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานพัฒนาหลักสูตร การเรียน การสอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานวัดผลประเมินผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานวิทยบริการและห้องสมุด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานสื่อการเรียนการสอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศูนย์วัฒนธรรมและอาเซียนศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดาวน์โหลดเอกสารในฝ่าย

แผนกวิชา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาภาษา
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาคหกรรม
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาออกแบบ
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาประชาสัมพันธ์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาเลขานุการ
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 
 
 


 
  จำนวนผู้เยี่ยมชม  
 
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
12463161
คน ตั้งแต่ May 2007
 
  ปฏิทินปฏิบัติงาน  
 
<< กรกฎาคม 2014 >>

อา พฤ
    12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031   

 
77ปี ราตรีรวมใจ ร้อยสายใย อาชีวะอุบล
แบบฟอร์มอนุมัติแผนการสอน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

รายงานการวัดผลประเมินผลการเรียน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ตัวอย่างการเขียนโครงการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

โครงการประกวดสถานศึกษาและนักเรียน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ผลคะแนน V-NET

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธาานี

ข่าวสาร และกิจกรรม

RSS Feed หน้าแรก : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกด ถูกใจ หนังสั้นบทชีวิตลิขิตฟ้า
 ร่วมกด ถูกใจ หนังสั้นบทชีวิตลิขิตฟ้า ฮิต28 พ.ค. 2557
 ผลการคัดเลือก ปี 2557 ครั้งที่ 3 ฮิต06 พ.ค. 2557
 ประกาศรับสมัคร ปวส สาขาบัญชี (เพิ่มเติม ... ฮิต24 เม.ย. 2557
 ผลการคัดเลือก ปี 2557 ครั้งที่ 2 ฮิต22 เม.ย. 2557
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ข่าวสารกิจกรรม
ขอเชิญร่วมพิธีสมโภชเทียนพระราชทาน
 ขอเชิญร่วมพิธีสมโภชเทียนพระราชทาน ฮิต07 ก.ค. 2557
 ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย  ฮิต26 มิ.ย. 2557
 เทศกาลศิลปะเทียนนานาชาติเมืองอุบล ฮิต26 มิ.ย. 2557
 กำหนดการต้อนรับศิลปินนานาชาติ ฮิต25 มิ.ย. 2557
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : คำสั่ง/ประกาศ/บันทึกข้อความ จากวิทยาลัย
หยุดการเรียน 23 พ.ค. 57
 หยุดการเรียน 23 พ.ค. 57 ฮิต22 พ.ค. 2557
 มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ฮิต06 พ.ค. 2557
 เชิญร่วมทำบุญงานสวดพระอภิธรรม ฮิต26 ก.พ. 2557
 เชิญร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการเพิ่มศักดิ์... ฮิต18 ก.พ. 2557
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง /ประกาศรับสมัครงาน
รับสมัครสอบคัดเลือก (พนักงานซักรีด)
 รับสมัครสอบคัดเลือก (พนักงานซักรีด) ฮิต07 ก.ค. 2557
 ผลการสอบ (พนักงานโรงแรม) ฮิต26 มิ.ย. 2557
 รับสมัครสอบคัดเลือก (นักการภารโรง) ฮิต23 มิ.ย. 2557
 รับสมัครสอบคัดเลือก (พนักงานรักษาความปลอด... ฮิต23 มิ.ย. 2557
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ฮิต18 ก.ค. 2557
 ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 75ชั่วโมง ฮิต02 มิ.ย. 2557
 คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ตอนกลางคืน ฮิต09 พ.ค. 2557
 แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนนักศึกษา  ฮิต24 ก.พ. 2557
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ฝ่ายวิชาการ
ผลคะแนน V-NET 2556
 ผลคะแนน V-NET 2556 ฮิต18 ก.ค. 2557
 โครงการประกวดสถานศึกษาและนักเรียน ฮิต18 ก.ค. 2557
 ตัวอย่างการเขียนโครงการ ฮิต16 ก.ค. 2557
 รายงานการวัดผลประเมินผลการเรียน ฮิต15 ก.ค. 2557
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับเครื่องแต่งกาย
 แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับเครื่องแต่งกาย  ฮิต22 เม.ย. 2557
 สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2555  ฮิต30 ก.ค. 2556
 แผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2555-2558  ฮิต30 ก.ค. 2556
 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2556-2559 ฮิต30 ก.ค. 2556
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
อบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษา
 อบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษา ฮิต07 มี.ค. 2557
 ขายทอดตลอดพัสดุชำรุด ประจำปี 2553 ฮิต29 ต.ค. 2555
 อาชีวศึกษากับการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ ฮิต20 มิ.ย. 2555
RSS Feed หน้าแรก : งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ประกาศรายชื่อ กยศ. รายเก่าต่อเนื่อง ปีการศึกษา 1/2557
 ประกาศรายชื่อ กยศ. รายเก่าต่อเนื่อง ปีกา... ฮิต17 มิ.ย. 2557
 แบบสอบถามผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2556 มาใหม่ ฮิต05 มิ.ย. 2557
 กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจ... ฮิต02 พ.ค. 2557
 ประกาศ กำหนดการ กยศ.และกรอ ปีการศึกษา 2... ฮิต04 เม.ย. 2557
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : งานทะเบียน นักเรียน นักศึกษา
นักเรียนจบภาคฤดูร้อนติดรับใบประกาศ
 นักเรียนจบภาคฤดูร้อนติดรับใบประกาศ ฮิต13 มิ.ย. 2557
 นักเรียน นักศึกษา ที่จบไม่พร้อมรุ่น ปี 5... ฮิต18 เม.ย. 2557
 สถานที่รับใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฮิต19 มี.ค. 2557
 กำหนดวันเปิดเรียนและลงทะเบียน ปีการศึกษา... ฮิต12 ก.พ. 2557
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : งานบุคลากร
รับสมัครสอบคัดเลือก (เจ้าหน้าที่)
 รับสมัครสอบคัดเลือก (เจ้าหน้าที่) ฮิต22 เม.ย. 2557
 รับสมัครสอบคัดเลือก (ครูสอน) ฮิต22 เม.ย. 2557
 สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี ฮิต26 มี.ค. 2557
 แบบฟอร์มบันทึกงานเจ้าหน้าที่ ฮิต04 ก.พ. 2557
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ความภูมิใจ/รางวัล/เชิดชูเกียรติ Hall of Fame
นศ.อาชีวะอุบลฯ คว้ารางวัลวิดีโอคลิป
 นศ.อาชีวะอุบลฯ คว้ารางวัลวิดีโอคลิป คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต03 ก.ค. 2557
 ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา  ฮิต11 ธ.ค. 2556
 อันดับ 1 ตามระดับคุณภาพสถานศึกษา ฮิต11 ธ.ค. 2556
 จัดอันดับความก้าวหน้าอาชีวะอุบลฯที่1ใน.อศ... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต02 ธ.ค. 2556
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ข่าวสาร ปริญญาตรี
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ฮิต27 มิ.ย. 2557
 รายละเอียดการจ่ายค่าธรรมเนียมป.ตรี ฮิต25 มิ.ย. 2557
 หยุดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ฮิต18 มิ.ย. 2557
 ปฏิทินการจัดการศึกษา ปี2557 ฮิต31 พ.ค. 2557
อ่านทั้งหมด
 
ข่าวทุกหมวด

ข่าวสาร ล่าสุด

 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา » ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดี บริจาคโลหิตร่วมทำความดี บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน เรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ทุกชั้น ทุกแผนก ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 ขอเชิญผู้มีสุขภาพดี ร่วมทำความดีบริจาคโลหิต
 โดย : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  เมื่อ 18 ก.ค. 2557 (อ่าน 69 ครั้ง)
 ฝ่ายวิชาการ » ผลคะแนน V-NET 2556 ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
ผลคะแนน V-NET 2556ผลคะแนน V-NET ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับ ปวช.3 ปวส.2 ประกอบด้วย ค่าสถิติระดับสถานศึกษา แยกตามองค์ประกอบ ค่าสถิติระดับสถานศึกษา แยกตามองค์ประกอบและประเภทวิชา ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ ผลการสอบ V-NET รายบุคคล ผลการสอบ V-NET รายบุคคลแยกตามประเภทวิชาและองค์ประกอ
 โดย : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  เมื่อ 18 ก.ค. 2557 (อ่าน 71 ครั้ง)
 ฝ่ายวิชาการ » โครงการประกวดสถานศึกษาและนักเรียน ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
โครงการประกวดสถานศึกษาและนักเรียนโครงการประกวดสถานศึกษาและนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม การประกวดสถานศึกษาและนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2557 โดย ธนาคารออมสิน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 โดย : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  เมื่อ 18 ก.ค. 2557 (อ่าน 61 ครั้ง)
 ฝ่ายวิชาการ » ตัวอย่างการเขียนโครงการ ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
ตัวอย่างการเขียนโครงการขอเชิญดาวน์โหลดเอกสาร ฝ่ายวิชาการ ตัวอย่างการเขียนโครงการ
 โดย : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  เมื่อ 16 ก.ค. 2557 (อ่าน 113 ครั้ง)
 ฝ่ายวิชาการ » รายงานการวัดผลประเมินผลการเรียน ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
รายงานการวัดผลประเมินผลการเรียนขอเชิญคุณครูดาวน์โหลดเอกสาร จากงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ เอกสารชื่อ รายงานการวัดผลประเมินผลการเรียน (ปะหน้าคะแนนเก็บ) ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 โดย : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  เมื่อ 15 ก.ค. 2557 (อ่าน 94 ครั้ง)

อ่านทั้งหมด

UVC Gallery ภาพกิจกรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ภาพกิจกรรม uvc Gallery อาชีวะอุบล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ข่าวด่วน BoGa


งานแนะแนวฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานแนะแนวฯ

งานประกันคุุณภาพ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี


ฐานข้อมูลโครงการ วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ศูนย์วัฒนธรรมและอาเซี่ยนศึกษา

ศูนย์วัฒนธรรมและอาเซี่ยนศึกษาอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

UVC Facebook Like Box สด


ผู้อำนวยการฯ
ดร.ธนกร ไซยกุล
ดร.ธนกร ไชยกุล
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

  • ประธานกรรมการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • กรรมการสถาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
  • เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
  • ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เว็บลิงก์ที่มีคนคลิ๊กมากที่สุด
· 1: RMS 2012 ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
· 2: ระบบบริหารจัดการนักเรียนนักศึกษา RSMS2007
· 3: UVC Board
· 4: ระบบงานห้องสมุด
· 5: UVC Learning
· 6: สมัครเข้าเรียน ออนไลน์
· 7: งานแนะแนวฯ
· 8: รายชื่อ ขร. มส. 0 งานวัดผลประเมินผล
· 9: facebookคุณครูรุ่งทิพย์
· 10: ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล53
facebook คุณครู
iconfaceboo uvc ศูนย์วัฒนธรรมและอาเซี่ยนศึกษา
iconfaceboo uvc งานแนะแนวฯ
iconfaceboo uvc งานทวิภาคี
iconfaceboo uvc รองสุภาภรณ์
iconfaceboo uvc รองสุวนิจย์
iconfaceboo uvc ครูมยุรีี
iconfaceboo uvc ครูเศษฐศาสตร์
iconfaceboo uvc ครูเสกสัณห์
iconfaceboo uvc ครูรุ่งทิพย์
iconfaceboo uvc ครูสุเทพ
iconfaceboo uvc ครูกัญปพิมพ์
iconfaceboo uvc ครูกฤษณา
iconfaceboo uvc ครูจตุพร
iconfaceboo uvc ครูธนิดา
iconfaceboo uvc ครูพีระศักดิ์
iconfaceboo uvc ครูศุภากร
iconfaceboo uvc ครูไซยนันท์ 
iconfaceboo uvc ครูสุนทรี
iconfaceboo uvc ครูพิทยาภรณ์
iconfaceboo uvc ครูศกลรัตน์
iconfaceboo uvc ครูสุวรรณี
iconfaceboo uvc ครูวิจิตรา

ชุมนุมศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล32
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล40
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล41
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล42
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล43
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล44
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล45
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล46
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล47
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล48
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล49
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล50
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล51
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล52
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล53
ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
ยังไม่มีข้อมูล
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ไดร์เวอร์ โปรเจคเตอร์ ห้องจามจุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 410 ถ.พรหมราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-254654 โทรสาร 045-254294 E-mail : uvc_internet@hotmail.com facebook : www.facebook.com/uvcfan
วิ ท ย า ลั ย อ า ชี ว ศึ ก ษ า อุ บ ล ร า ช ธ า นี
U
b o n r a t c h a t h a n i  V o c a t i o n a l  C o l l e g e
-::- วิชาชีพเป็นพื้นฐาน การงานคือชีวิต สัมฤทธิ์ผลด้วยคุณธรรม -::-
ตั้งอยู่เลขที่ 410 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-254654, โทรสาร : 045-245294
ฝ่ายบริหารทรัพยากร ต่อ 701 ฝ่ายวิชาการ ต่อ 702 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ต่อ 703 ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ต่อ 704
ห้องศูนย์การเรียนรู้ ต่อ 705 ห้องประกันคุณภาพ ต่อ 706 ห้องทะเบียน ต่อ 301 ห้องแนะแนว ต่อ 201 ห้องพัสด ต่อ 239

E-Mail : uvc_internet@hotmail.com facebook : www.facebook.com/uvcfan
UVC Google+