UVC Menu  
 
New Site http://www.wannafollow.info
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประวัติวิทยาลัย
 - ความภาคภูมิใจ
 - ทำเนียบผู้อำนวยการ
 - เกียรติยศ ผลงานดีเด่น
 - สารแสดงความยินดี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ทำเนียบผู้บริหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นโยบายของสอศ.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ตรวจสอบผลการเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัย
 - ข้อมูลของสถานศึกษา
 - ข้อมูลนักเรียน
 -
ข้อมูลหลักสูตร
 -
ข้อมูลบุคลากร
 
- ข้อมูลครุภัณฑ์
 -
ข้อมูลงบประมาณ
 -
ข้อมูลสถานประกอบการ
 - ข้อมูลอาคารสถานที่
 - ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ปฏิทินปฏิบัติงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี UVC Learning
 - วิธีสมัคร UVC Learing
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ชมรมวิชาชีพครูบัญชี
 - ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ลิงก์อื่นๆ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ผู้ดูแลระบบ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานบริหารงานทั่วไป
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานบุคลากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานการเงิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานการบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานพัสดุ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานยานพาหนะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานอาคารสถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานทะเบียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดาวน์โหลดเอกสารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานครูที่ปรึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานปกครอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดาวน์โหลดเอกสารในฝ่าย

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานวางแผนและงบประมาณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานส่งเสริม การค้า และประกอบธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดาวน์โหลดเอกสารในฝ่าย

ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คณะวิชา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานพัฒนาหลักสูตร การเรียน การสอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานวัดผลประเมินผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานวิทยบริการและห้องสมุด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานสื่อการเรียนการสอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศูนย์วัฒนธรรมและอาเซียนศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดาวน์โหลดเอกสารในฝ่าย

แผนกวิชา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาภาษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาคหกรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาออกแบบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาการบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาการตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาเลขานุการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาพญิชยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาการประชาสัมพันธ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พนักงานราชการและครูพิเศษ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดาวน์โหลดเอกสารในแผนกวิชา
 
  จำนวนผู้เยี่ยมชม  
 
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
10479059
คน ตั้งแต่ May 2007
 
  ปฏิทินปฏิบัติงาน  
 
<< เมษายน 2014 >>

อา พฤ
    12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930     

22.04
• ประกาศผลสอบ
28.04
• มอบตัว นักเรียน นั...
 
ระบบงานห้องสมุด
ประกาศรับสมัครนักเรียน 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

นักเรียน นักศึกษา ที่จบไม่พร้อมรุ่น

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

กำหนดเดินทางฝึกงาน cp all


ข่าวสาร และกิจกรรม

RSS Feed หน้าแรก : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปี2557 ครั้งที่3
 ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปี2557 ครั้งที่3 ฮิต04 เม.ย. 2557
 ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา เข้าเรียน ปี255... ฮิต14 ม.ค. 2557
 ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปี2557 ครั้งที่2 ฮิต07 ม.ค. 2557
 พิกุลสาร ฉบับพิเศษ 2 ปีทองของอาชีวะอุบลฯ... ฮิต13 ธ.ค. 2556
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ข่าวสารกิจกรรม
ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ออกฝึกงาน
 ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ออกฝึกงาน ฮิต18 ก.พ. 2557
 ตารางสอบ V-NET และกรอบเนื้อหาการทดสอบ ฮิต14 ม.ค. 2557
 กำหนดการสอบ V-NET ฮิต13 ม.ค. 2557
 กำหนดการประเมิน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ... ฮิต13 ม.ค. 2557
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : คำสั่ง/ประกาศ/บันทึกข้อความ จากวิทยาลัย
เชิญร่วมทำบุญงานสวดพระอภิธรรม
 เชิญร่วมทำบุญงานสวดพระอภิธรรม ฮิต26 ก.พ. 2557
 เชิญร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการเพิ่มศักดิ์... ฮิต18 ก.พ. 2557
 ขอเชิญร่วมงานสิบสานเทศกาลวันตรุษจีน ฮิต28 ม.ค. 2557
 ขอเชิญประชุมเพื่อดำเนินการสอบ V-NET 2556... ฮิต15 ม.ค. 2557
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง /ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุณฑ์
 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุณฑ์ ฮิต11 ก.พ. 2557
 ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ฮิต05 ก.พ. 2557
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบส... ฮิต27 ม.ค. 2557
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ฮิต21 ม.ค. 2557
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนนักศึกษา
 แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนนักศึกษา  ฮิต24 ก.พ. 2557
 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ฮิต06 ก.พ. 2557
 กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ ฮิต28 ม.ค. 2557
 ตราองค์การวิชาชีพ คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต22 ต.ค. 2556
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ฝ่ายวิชาการ
กำหนดเดินทางฝึกงาน cp all
 กำหนดเดินทางฝึกงาน cp all  มาใหม่ ฮิต18 เม.ย. 2557
 ขอเลื่อนวัดตัวตัดชุดสูทฯ แผนกวิชาท่องเที่... ฮิต09 เม.ย. 2557
 ตารางห้องสอบวัดศักยภาพ ระดับ ปวช. ปวส. ... ฮิต02 เม.ย. 2557
 ประกาศจากงานวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที... ฮิต04 มี.ค. 2557
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2555
 สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2555  ฮิต30 ก.ค. 2556
 แผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2555-2558  ฮิต30 ก.ค. 2556
 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2556-2559 ฮิต30 ก.ค. 2556
 เปลี่ยนแปลงวันการอบรม RMS 2012 ฮิต17 ก.ค. 2556
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
อบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษา
 อบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษา ฮิต07 มี.ค. 2557
 ขายทอดตลอดพัสดุชำรุด ประจำปี 2553 ฮิต29 ต.ค. 2555
 อาชีวศึกษากับการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ ฮิต20 มิ.ย. 2555
RSS Feed หน้าแรก : งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ประกาศ กำหนดการ กยศ.และกรอ  ปีการศึกษา 2557
 ประกาศ กำหนดการ กยศ.และกรอ ปีการศึกษา 2... มาใหม่ ฮิต04 เม.ย. 2557
 กำหนดการ กยศ. สำหรับผู้ออกฝึกงาน 1/2557 ฮิต04 มี.ค. 2557
 โควตา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ... ฮิต21 ก.พ. 2557
 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ฮิต20 ก.พ. 2557
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : งานทะเบียน นักเรียน นักศึกษา
นักเรียน นักศึกษา ที่จบไม่พร้อมรุ่น ปี 56
 นักเรียน นักศึกษา ที่จบไม่พร้อมรุ่น ปี 5... มาใหม่ ฮิต18 เม.ย. 2557
 สถานที่รับใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฮิต19 มี.ค. 2557
 กำหนดวันเปิดเรียนและลงทะเบียน ปีการศึกษา... ฮิต12 ก.พ. 2557
 กำหนดสถานที่การมอบตัวนักเรียนนักศึกษาโคว... ฮิต20 ธ.ค. 2556
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : งานบุคลากร
สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี
 สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี ฮิต26 มี.ค. 2557
 แบบฟอร์มบันทึกงานเจ้าหน้าที่ ฮิต04 ก.พ. 2557
 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยก... ฮิต03 ก.พ. 2557
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ครูส... ฮิต30 ต.ค. 2556
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ความภูมิใจ/รางวัล/เชิดชูเกียรติ
ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา
 ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา  ฮิต11 ธ.ค. 2556
 อันดับ 1 ตามระดับคุณภาพสถานศึกษา ฮิต11 ธ.ค. 2556
 จัดอันดับความก้าวหน้าอาชีวะอุบลฯที่1ใน.อศ... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต02 ธ.ค. 2556
 ครูธีระพล ออกแบบป้ายท่องเที่ยวจุดผ่านแดน... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต02 ธ.ค. 2556
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ข่าวสาร ป.ตรี
งดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี
 งดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี  ฮิต21 มี.ค. 2557
 หยุดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ฮิต30 ม.ค. 2557
 มอบทุนการศึกษาและปฐมนิเทศ น.ศ. ป.ตรี 2/5... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต02 ธ.ค. 2556
 ปฏิทินการจัดการป.ตรี 2/2556 ฮิต26 พ.ย. 2556
อ่านทั้งหมด
 
ข่าวทุกหมวด

ข่าวสาร ล่าสุด

 งานทะเบียน นักเรียน นักศึกษา » นักเรียน นักศึกษา ที่จบไม่พร้อมรุ่น ... ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
นักเรียน นักศึกษา ที่จบไม่พร้อมรุ่น ...นักเรียน นักศึกษา ที่จบไม่พร้อมรุ่น ปีการศึกษา 2556 ติดต่อรับใบประกาศนียบัตร ได้ที่ ห้องทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 โดย : งานทะเบียน  เมื่อ 18 เม.ย. 2557 (อ่าน 25 ครั้ง)
 ฝ่ายวิชาการ » กำหนดเดินทางฝึกงาน cp all  ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
กำหนดเดินทางฝึกงาน cp all กำหนดเดินทางฝึกงาน cp all วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2557 เวลา 06.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
 โดย : งานทวิภาคี  เมื่อ 18 เม.ย. 2557 (อ่าน 35 ครั้ง)
 ฝ่ายวิชาการ » ขอเลื่อนวัดตัวตัดชุดสูทฯ แผนกวิชาท่... ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
ขอเลื่อนวัดตัวตัดชุดสูทฯ แผนกวิชาท่...ประชาสัมพันธ์ นักเรียน ปวช.1 และปวส.1 ที่แผนกวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมได้นักให้มาทำการวัดตัวตัดสูทปฏิบัติการประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม
 โดย : ฝ่ายวิชาการ  เมื่อ 09 เม.ย. 2557 (อ่าน 87 ครั้ง)
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปี2557 ครั้งท... ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปี2557 ครั้งท...ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้กำหนดนโยบายการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ  ประจำปีการศึกษา  2557 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาต่อทางด้านวิชาชีพของนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556 หรือสำเร็จการศึกษาแล้วโดยมีรายละเอียด ดังนี้
 โดย : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  เมื่อ 04 เม.ย. 2557 (อ่าน 909 ครั้ง)
 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน » ประกาศ กำหนดการ กยศ.และกรอ ปีการศึก... ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
ประกาศ กำหนดการ กยศ.และกรอ  ปีการศึก...

อ่านประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี


 
Click >>>...
 โดย : งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  เมื่อ 04 เม.ย. 2557 (อ่าน 100 ครั้ง)

อ่านทั้งหมด

UVC Gallery ภาพกิจกรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ภาพกิจกรรม uvc Gallery อาชีวะอุบล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ข่าวด่วน BoGa


งานแนะแนวฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานแนะแนวฯ

งานประกันคุุณภาพ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี


ฐานข้อมูลโครงการ วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ศูนย์วัฒนธรรมและอาเซี่ยนศึกษา

ศูนย์วัฒนธรรมและอาเซี่ยนศึกษาอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

UVC Facebook Like Box สด


ผู้อำนวยการฯ
ดร.ธนกร ไซยกุล
ดร.ธนกร ไชยกุล
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

  • ประธานกรรมการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • กรรมการสถาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
  • เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
  • ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เว็บลิงก์ที่มีคนคลิ๊กมากที่สุด
· 1: RMS 2012 ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
· 2: ระบบบริหารจัดการนักเรียนนักศึกษา RSMS2007
· 3: UVC Board
· 4: ระบบงานห้องสมุด
· 5: UVC Learning
· 6: สมัครเข้าเรียน ออนไลน์
· 7: งานแนะแนวฯ
· 8: รายชื่อ ขร. มส. 0 งานวัดผลประเมินผล
· 9: facebookคุณครูรุ่งทิพย์
· 10: ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล53
facebook คุณครู
iconfaceboo uvc ศูนย์วัฒนธรรมและอาเซี่ยนศึกษา
iconfaceboo uvc งานแนะแนวฯ
iconfaceboo uvc งานทวิภาคี
iconfaceboo uvc รองสุภาภรณ์
iconfaceboo uvc รองสุวนิจย์
iconfaceboo uvc ครูมยุรีี
iconfaceboo uvc ครูเศษฐศาสตร์
iconfaceboo uvc ครูเสกสัณห์
iconfaceboo uvc ครูรุ่งทิพย์
iconfaceboo uvc ครูสุเทพ
iconfaceboo uvc ครูกัญปพิมพ์
iconfaceboo uvc ครูกฤษณา
iconfaceboo uvc ครูจตุพร
iconfaceboo uvc ครูธนิดา
iconfaceboo uvc ครูพีระศักดิ์
iconfaceboo uvc ครูศุภากร
iconfaceboo uvc ครูไซยนันท์ 
iconfaceboo uvc ครูสุนทรี
iconfaceboo uvc ครูพิทยาภรณ์
iconfaceboo uvc ครูศกลรัตน์
iconfaceboo uvc ครูสุวรรณี
iconfaceboo uvc ครูวิจิตรา

ชุมนุมศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล32
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล40
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล41
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล42
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล43
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล44
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล45
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล46
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล47
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล48
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล49
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล50
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล51
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล52
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล53
ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
ยังไม่มีข้อมูล
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ไดร์เวอร์ โปรเจคเตอร์ ห้องจามจุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 410 ถ.พรหมราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-254654 โทรสาร 045-254294 E-mail : uvc_internet@hotmail.com facebook : www.facebook.com/uvcfan
วิ ท ย า ลั ย อ า ชี ว ศึ ก ษ า อุ บ ล ร า ช ธ า นี
U
b o n r a t c h a t h a n i  V o c a t i o n a l  C o l l e g e
-::- วิชาชีพเป็นพื้นฐาน การงานคือชีวิต สัมฤทธิ์ผลด้วยคุณธรรม -::-
ตั้งอยู่เลขที่ 410 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-254654, โทรสาร : 045-245294
ฝ่ายบริหารทรัพยากร ต่อ 701 ฝ่ายวิชาการ ต่อ 702 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ต่อ 703 ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ต่อ 704
ห้องศูนย์การเรียนรู้ ต่อ 705 ห้องประกันคุณภาพ ต่อ 706 ห้องทะเบียน ต่อ 301 ห้องแนะแนว ต่อ 201 ห้องพัสด ต่อ 239

E-Mail : uvc_internet@hotmail.com facebook : www.facebook.com/uvcfan
UVC Google+