UVC Menu  
 
New Site http://www.wannafollow.info
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประวัติวิทยาลัย
 - ความภาคภูมิใจ
 - ทำเนียบผู้อำนวยการ
 - เกียรติยศ ผลงานดีเด่น
 - สารแสดงความยินดี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ทำเนียบผู้บริหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นโยบายของสอศ.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ตรวจสอบผลการเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัย
 - ข้อมูลของสถานศึกษา
 - ข้อมูลนักเรียน
 -
ข้อมูลหลักสูตร
 -
ข้อมูลบุคลากร
 
- ข้อมูลครุภัณฑ์
 -
ข้อมูลงบประมาณ
 -
ข้อมูลสถานประกอบการ
 - ข้อมูลอาคารสถานที่ (แผนที่)
 - ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ปฏิทินปฏิบัติงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี UVC Learning
 - วิธีสมัคร UVC Learning
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ชมรมวิชาชีพครูบัญชี
 - ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
 - โปรแกรม SmartBiz
 - เอกสาร ชมรมวิชาชีพครูบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ลิงก์อื่นๆ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ผู้ดูแลระบบ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานบริหารงานทั่วไป
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานบุคลากร
 - พนักงานราชการและครูพิเศษ
 - ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง แม่บ้าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานการเงิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานการบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานพัสดุ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานยานพาหนะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานอาคารสถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานทะเบียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดาวน์โหลดเอกสารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานครูที่ปรึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานปกครอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดาวน์โหลดเอกสารในฝ่าย

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานวางแผนและงบประมาณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานส่งเสริม การค้า และประกอบธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานวิเทศสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดาวน์โหลดเอกสารในฝ่าย

ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คณะวิชา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานพัฒนาหลักสูตร การเรียน การสอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานวัดผลประเมินผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานวิทยบริการและห้องสมุด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานสื่อการเรียนการสอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศูนย์วัฒนธรรมและอาเซียนศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดาวน์โหลดเอกสารในฝ่าย

แผนกวิชา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาภาษา
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาคหกรรม
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาออกแบบ
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาประชาสัมพันธ์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาเลขานุการ
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ดาวน์โหลดเอกสารในแผนกวิชา


 
  จำนวนผู้เยี่ยมชม  
 
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
14022027
คน ตั้งแต่ May 2007
 
  ปฏิทินปฏิบัติงาน  
 
<< มีนาคม 2015 >>

อา พฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031       

 
77ปี ราตรีรวมใจ ร้อยสายใย อาชีวะอุบล
เกียริตบัตรรางวัลพระราชทาน

 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกาษาอุบลราชธานี

งานวัดผลและประเมินผล


ข่าวสาร และกิจกรรม

RSS Feed หน้าแรก : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวัดศักยภาพ ปี2558
 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวัดศักยภาพ ปี2558 ฮิต23 ม.ค. 2558
 รายชื่อผู้ได้เข้าศึกษาต่อ ปี2558 โควตา ฮิต13 ม.ค. 2558
 ประกาศรับสมัคร (นักเรียนทั่วไป) รอบที่2 ฮิต24 ธ.ค. 2557
 ประกาศรับสมัคร (นักเรียนทั่วไป) รอบที่1 ฮิต05 พ.ย. 2557
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ข่าวสารกิจกรรม
กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ
 กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ฮิต22 ม.ค. 2558
 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการฯศิลปินอิสระ ฮิต12 ม.ค. 2558
 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใ... ฮิต07 ม.ค. 2558
 รายละเอียดศึกษาดูงานเมืองจีน ฮิต06 ม.ค. 2558
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : คำสั่ง/ประกาศ/บันทึกข้อความ จากวิทยาลัย
ผู้ชนะการสอบราคาจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ (ออกแบบแฟชั่น)
 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ (ออกแ...03 มี.ค. 2558
 การทัศนศึกษา ณ กัมพูชา ฮิต17 ก.ย. 2557
 หยุดการเรียน 23 พ.ค. 57 ฮิต22 พ.ค. 2557
 มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ฮิต06 พ.ค. 2557
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง /ประกาศรับสมัครงาน
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ชุดปฏิบัตการแปรรูปอาหาร
 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ชุดปฏิบัตการแปรรูป... ฮิต02 มี.ค. 2558
 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(ครุภัณฑ์...02 มี.ค. 2558
 รับสมัครสอบ(เจ้าหน้าที่)งานพัฒนาหลักสูตร... ฮิต02 มี.ค. 2558
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ออกแบบแฟชั่น ฮิต18 ก.พ. 2558
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งดจอดรถยนต์บริเวณสนามบาสฯ
 งดจอดรถยนต์บริเวณสนามบาสฯ ฮิต24 พ.ย. 2557
 ตารางร่นเวลาเรียน ฮิต17 พ.ย. 2557
 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ฮิต18 ก.ค. 2557
 ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 75ชั่วโมง ฮิต02 มิ.ย. 2557
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ฝ่ายวิชาการ
ประกาศ มส ขร 0 ภาคเรียนที่ 2/2557
 ประกาศ มส ขร 0 ภาคเรียนที่ 2/2557 ฮิต02 มี.ค. 2558
 รายการหนังสือนานมีบุ๊ค ฮิต17 ก.พ. 2558
 การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ฮิต16 ก.พ. 2558
 ตารางสอบปลายภาค 2/2557 ฮิต16 ก.พ. 2558
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับเครื่องแต่งกาย
 แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับเครื่องแต่งกาย  ฮิต22 เม.ย. 2557
 สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2555  ฮิต30 ก.ค. 2556
 แผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2555-2558  ฮิต30 ก.ค. 2556
 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2556-2559 ฮิต30 ก.ค. 2556
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ขอเชิญประชุม
 ขอเชิญประชุม02 มี.ค. 2558
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฮิต20 พ.ย. 2557
 การจัดทำเสื้อทีมสีเหลืองของวิทยาลัยฯ ฮิต18 พ.ย. 2557
 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ฮิต17 พ.ย. 2557
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
สำหรับนักศึกษาฝึกงาน กู้ยืมเงิน กยศ.และกรอ 2/2557
 สำหรับนักศึกษาฝึกงาน กู้ยืมเงิน กยศ.และก... ฮิต22 ก.ย. 2557
 การบันทึกสัญญากู้ยืมเงิน กยศ.รายใหม่ ปี... ฮิต03 ก.ย. 2557
 ประกาศรายชื่อ กยศ. รายใหม่ ปีการศึกษา 1/... ฮิต28 ส.ค. 2557
 ข่าว ระบบโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค... ฮิต06 ส.ค. 2557
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : งานทะเบียน นักเรียน นักศึกษา
กำหนดเปิดภาคเรียน และลงทะเบียน 1/2558
 กำหนดเปิดภาคเรียน และลงทะเบียน 1/2558 ฮิต26 ก.พ. 2558
 เชิญประชุมคุณครูที่ปรึกษา ฮิต21 ม.ค. 2558
 นักศึกษาที่จบการศึกษา 1/2557 ฮิต13 ม.ค. 2558
 ค่าลงทะเบียน 2/2557 ฮิต18 ก.ย. 2557
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : งานบุคลากร
ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง
 ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง ฮิต30 ม.ค. 2558
 การสั่งซื้อเสื้อสีม่วงเฉลิมพระเกียรติ ฮิต21 ม.ค. 2558
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน ฮิต06 ม.ค. 2558
 การย้ายประจำปี ครั้งที่ 2/2557 ฮิต14 ส.ค. 2557
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ความภูมิใจ/รางวัล/เชิดชูเกียรติ Hall of Fame
ฮือฮา! สาวอุบลฯ คนสวย อาชีวะจิตอาสา
 ฮือฮา! สาวอุบลฯ คนสวย อาชีวะจิตอาสา ฮิต22 ธ.ค. 2557
 นศ.อาชีวะอุบลฯ คว้ารางวัลวิดีโอคลิป คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต03 ก.ค. 2557
 ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา  ฮิต11 ธ.ค. 2556
 อันดับ 1 ตามระดับคุณภาพสถานศึกษา ฮิต11 ธ.ค. 2556
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ข่าวสาร ปริญญาตรี
ตารางนักเรียน ป.ตรี ภาคเรียนที่ 1 ระยะที่2 รุ่น 1
 ตารางนักเรียน ป.ตรี ภาคเรียนที่ 1 ระยะที... ฮิต02 มี.ค. 2558
 ปฏิทินการจัดการศึกษา ปี2 ปีการศึกษา 2557... ฮิต18 ก.ย. 2557
 ปฏิทินการจัดการศึกษา ปี1 ปีการศึกษา 2557... ฮิต18 ก.ย. 2557
 ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ฮิต27 มิ.ย. 2557
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ชมรมวิชาชีพครูบัญชี
ข้อสอบระดับภาค(พร้อมเฉลย)
 ข้อสอบระดับภาค(พร้อมเฉลย) ฮิต19 ธ.ค. 2557
 เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ฮิต19 ธ.ค. 2557

ข่าวทุกหมวด

ข่าวสาร ล่าสุด

 คำสั่ง/ประกาศ/บันทึกข้อความ จากวิทยาลัย » ผู้ชนะการสอบราคาจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ ... ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
ผู้ชนะการสอบราคาจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ ...ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เรื่องประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีงานออกแบบแฟชั่น
 โดย : งานพัสดุ  เมื่อ 03 มี.ค. 2558 (อ่าน 16 ครั้ง)
 ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง /ประกาศรับสมัครงาน » ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ชุดปฏิบัตการ... ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ชุดปฏิบัตการ...ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคางานซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2558
 โดย : งานพัสดุ  เมื่อ 02 มี.ค. 2558 (อ่าน 29 ครั้ง)
 ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง /ประกาศรับสมัครงาน » ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(ครุภ... ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(ครุภ...ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึษาอุบลราชธาน เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีงานออกแบบแฟชั่น จำนวน 1 ชุด
 โดย : งานพัสดุ  เมื่อ 02 มี.ค. 2558 (อ่าน 15 ครั้ง)
 ฝ่ายบริหารทรัพยากร » ขอเชิญประชุม ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
ขอเชิญประชุมด้วยวิทยาลัยฯ มีข้อราชการที่จะแจ้งให้บุคลากรทุกท่านได้รับทราบ จึงใคร่ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีพรหมราช
 โดย : ฝ่ายบริหารทรัพยากร  เมื่อ 02 มี.ค. 2558 (อ่าน 14 ครั้ง)
 ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง /ประกาศรับสมัครงาน » รับสมัครสอบ(เจ้าหน้าที่)งานพัฒนาหลัก... ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
รับสมัครสอบ(เจ้าหน้าที่)งานพัฒนาหลัก...วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีความประส่งค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) สังกัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนการศึกษาพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา อัตรค่าจ้างเป็นเงิน 8,120 บาท ค่าครองชีพ
 โดย : งานบุคลากร  เมื่อ 02 มี.ค. 2558 (อ่าน 149 ครั้ง)

อ่านทั้งหมด

UVC Gallery ภาพกิจกรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ภาพกิจกรรม uvc Gallery อาชีวะอุบล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ข่าวด่วน New BoGa


งานแนะแนวฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานแนะแนวฯ

งานประกันคุุณภาพ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี


ฐานข้อมูลโครงการ วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ศูนย์วัฒนธรรมและอาเซี่ยนศึกษา

ศูนย์วัฒนธรรมและอาเซี่ยนศึกษาอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

UVC Facebook Like Box สด


uvc calendar


การแต่งกายชุดนักศึกษาระดับ ปวช.และปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ผู้อำนวยการฯ
ดร.ธนกร ไซยกุล
ดร.ธนกร ไชยกุล
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

  • ประธานกรรมการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • กรรมการสถาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
  • เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
  • ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ระบบงานห้องสมุด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี


วิทยาลัยอาชีวศึกษา

มาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

เพลงวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี (วิทยาลัย หัวใจวิชาชีพ)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

SAR 2556

เข้าร่วมโครงการbe thai พูดดี พูดไพเราะ มีสัมมาวาจา ดูดี สังคมดี
เข้าร่วมโครงการbe thai พูดดี
พูดไพเราะ มีสัมมาวาจา ดูดี สังคมดี


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา


สายตรงแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สายตรงแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เว็บลิงก์ที่มีคนคลิ๊กมากที่สุด
· 1: RMS 2012 ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
· 2: ระบบบริหารจัดการนักเรียนนักศึกษา RSMS2007
· 3: UVC Board
· 4: ระบบงานห้องสมุด
· 5: UVC Learning
· 6: สมัครเข้าเรียน ออนไลน์
· 7: งานแนะแนวฯ
· 8: สมัครเข้าเรียน ออนไลน์ 2558
· 9: รายชื่อ ขร. มส. 0 งานวัดผลประเมินผล
· 10: facebookคุณครูรุ่งทิพย์
facebook คุณครู
iconfaceboo uvc ศูนย์วัฒนธรรมและอาเซี่ยนศึกษา
iconfaceboo uvc งานแนะแนวฯ
iconfaceboo uvc งานทวิภาคี
iconfaceboo uvc รองสุภาภรณ์
iconfaceboo uvc รองสุวนิจย์
iconfaceboo uvc ครูมยุรีี
iconfaceboo uvc ครูเศษฐศาสตร์
iconfaceboo uvc ครูเสกสัณห์
iconfaceboo uvc ครูรุ่งทิพย์
iconfaceboo uvc ครูสุเทพ
iconfaceboo uvc ครูกัญปพิมพ์
iconfaceboo uvc ครูกฤษณา
iconfaceboo uvc ครูจตุพร
iconfaceboo uvc ครูธนิดา
iconfaceboo uvc ครูพีระศักดิ์
iconfaceboo uvc ครูศุภากร
iconfaceboo uvc ครูไซยนันท์ 
iconfaceboo uvc ครูสุนทรี
iconfaceboo uvc ครูพิทยาภรณ์
iconfaceboo uvc ครูศกลรัตน์
iconfaceboo uvc ครูสุวรรณี
iconfaceboo uvc ครูวิจิตรา

ชุมนุมศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล32
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล40
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล41
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล42
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล43
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล44
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล45
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล46
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล47
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล48
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล49
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล50
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล51
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล52
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล53
ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
ยังไม่มีข้อมูล
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ไดร์เวอร์ โปรเจคเตอร์ ห้องจามจุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 410 ถ.พรหมราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-254654 โทรสาร 045-254294 E-mail : uvc_internet@hotmail.com facebook : www.facebook.com/uvcfan
วิ ท ย า ลั ย อ า ชี ว ศึ ก ษ า อุ บ ล ร า ช ธ า นี
U
b o n r a t c h a t h a n i  V o c a t i o n a l  C o l l e g e
-::- วิชาชีพเป็นพื้นฐาน การงานคือชีวิต สัมฤทธิ์ผลด้วยคุณธรรม -::-
ตั้งอยู่เลขที่ 410 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-254654, โทรสาร : 045-245294
ฝ่ายบริหารทรัพยากร ต่อ 701 ฝ่ายวิชาการ ต่อ 702 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ต่อ 703 ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ต่อ 704
ห้องศูนย์การเรียนรู้ ต่อ 705 ห้องประกันคุณภาพ ต่อ 706 ห้องทะเบียน ต่อ 301 ห้องแนะแนว ต่อ 201 ห้องพัสด ต่อ 239

E-Mail : uvc_internet@hotmail.com facebook : www.facebook.com/uvcfan
UVC Google+