UVC Menu  
 
New Site http://www.wannafollow.info
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประวัติวิทยาลัย
 - ความภาคภูมิใจ
 - ทำเนียบผู้อำนวยการ
 - เกียรติยศ ผลงานดีเด่น
 - สารแสดงความยินดี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ทำเนียบผู้บริหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นโยบายของสอศ.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ตรวจสอบผลการเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัย
 - ข้อมูลของสถานศึกษา
 - ข้อมูลนักเรียน
 -
ข้อมูลหลักสูตร
 -
ข้อมูลบุคลากร
 
- ข้อมูลครุภัณฑ์
 -
ข้อมูลงบประมาณ
 -
ข้อมูลสถานประกอบการ
 - ข้อมูลอาคารสถานที่ (แผนที่)
 - ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ปฏิทินปฏิบัติงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี UVC Learning
 - วิธีสมัคร UVC Learning
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ชมรมวิชาชีพครูบัญชี
 - ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
 - โปรแกรม SmartBiz
 - เอกสาร ชมรมวิชาชีพครูบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ลิงก์อื่นๆ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ผู้ดูแลระบบ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานบริหารงานทั่วไป
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานบุคลากร
 - พนักงานราชการและครูพิเศษ
 - ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง แม่บ้าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานการเงิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานการบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานพัสดุ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานยานพาหนะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานอาคารสถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานทะเบียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดาวน์โหลดเอกสารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานครูที่ปรึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานปกครอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดาวน์โหลดเอกสารในฝ่าย

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานวางแผนและงบประมาณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานส่งเสริม การค้า และประกอบธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานวิเทศสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดาวน์โหลดเอกสารในฝ่าย

ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คณะวิชา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานพัฒนาหลักสูตร การเรียน การสอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานวัดผลประเมินผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานวิทยบริการและห้องสมุด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานสื่อการเรียนการสอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศูนย์วัฒนธรรมและอาเซียนศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดาวน์โหลดเอกสารในฝ่าย

แผนกวิชา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาภาษา
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาคหกรรม
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาออกแบบ
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาประชาสัมพันธ์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาเลขานุการ
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ดาวน์โหลดเอกสารในแผนกวิชา


 
  จำนวนผู้เยี่ยมชม  
 
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
13577955
คน ตั้งแต่ May 2007
 
  ปฏิทินปฏิบัติงาน  
 
<< ธันวาคม 2014 >>

อา พฤ
  123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031     

 
ระบบงานห้องสมุด
เกียริตบัตรรางวัลพระราชทาน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ข่าวสาร และกิจกรรม

RSS Feed หน้าแรก : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัคร (นักเรียนทั่วไป)
 ประกาศรับสมัคร (นักเรียนทั่วไป) ฮิต05 พ.ย. 2557
 ประกาศรับสมัคร โควตาภายนอก ฮิต05 พ.ย. 2557
 ประกาศรับสมัคร โควตาภายใน ฮิต05 พ.ย. 2557
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ฮิต26 ก.ย. 2557
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ข่าวสารกิจกรรม
ขอเชิญร่วมถวายพระพร
 ขอเชิญร่วมถวายพระพร ฮิต01 ธ.ค. 2557
 ใบสมัครแข่งทักษะแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฮิต06 พ.ย. 2557
 การตรวจสุขภาพประจำปี 2557 ฮิต04 พ.ย. 2557
 ขอเชิญประชุม หัวหน้าคณะ ฮิต31 ต.ค. 2557
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : คำสั่ง/ประกาศ/บันทึกข้อความ จากวิทยาลัย
การทัศนศึกษา ณ กัมพูชา
 การทัศนศึกษา ณ กัมพูชา ฮิต17 ก.ย. 2557
 หยุดการเรียน 23 พ.ค. 57 ฮิต22 พ.ค. 2557
 มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ฮิต06 พ.ค. 2557
 เชิญร่วมทำบุญงานสวดพระอภิธรรม ฮิต26 ก.พ. 2557
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง /ประกาศรับสมัครงาน
ประชาพิจารณ์(ร่าง)ชุดครุภัณฑ์ฯแฟชั่น 2
 ประชาพิจารณ์(ร่าง)ชุดครุภัณฑ์ฯแฟชั่น 2 ฮิต19 ธ.ค. 2557
 ผลการสอบคัดเลือก (เจ้าหน้าที่) ฮิต15 ธ.ค. 2557
 ประกาศเรื่องผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ฮิต11 ธ.ค. 2557
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (เจ้าหน้าที่)... ฮิต11 ธ.ค. 2557
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งดจอดรถยนต์บริเวณสนามบาสฯ
 งดจอดรถยนต์บริเวณสนามบาสฯ ฮิต24 พ.ย. 2557
 ตารางร่นเวลาเรียน ฮิต17 พ.ย. 2557
 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ฮิต18 ก.ค. 2557
 ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 75ชั่วโมง ฮิต02 มิ.ย. 2557
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ฝ่ายวิชาการ
รายชื่อ Pre V-NET 2557
 รายชื่อ Pre V-NET 2557 ฮิต27 พ.ย. 2557
 มาตรการประหยัดพลังงาน ฮิต19 พ.ย. 2557
 ใบสมัครการแข่งขันทักษะบัญชี ฮิต14 พ.ย. 2557
 เข้าดูผลการเรียนไม่ได้ ฮิต07 ต.ค. 2557
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับเครื่องแต่งกาย
 แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับเครื่องแต่งกาย  ฮิต22 เม.ย. 2557
 สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2555  ฮิต30 ก.ค. 2556
 แผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2555-2558  ฮิต30 ก.ค. 2556
 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2556-2559 ฮิต30 ก.ค. 2556
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฮิต20 พ.ย. 2557
 การจัดทำเสื้อทีมสีเหลืองของวิทยาลัยฯ ฮิต18 พ.ย. 2557
 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ฮิต17 พ.ย. 2557
 ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต ฮิต02 ก.ย. 2557
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
สำหรับนักศึกษาฝึกงาน กู้ยืมเงิน กยศ.และกรอ 2/2557
 สำหรับนักศึกษาฝึกงาน กู้ยืมเงิน กยศ.และก... ฮิต22 ก.ย. 2557
 การบันทึกสัญญากู้ยืมเงิน กยศ.รายใหม่ ปี... ฮิต03 ก.ย. 2557
 ประกาศรายชื่อ กยศ. รายใหม่ ปีการศึกษา 1/... ฮิต28 ส.ค. 2557
 ข่าว ระบบโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค... ฮิต06 ส.ค. 2557
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : งานทะเบียน นักเรียน นักศึกษา
ค่าลงทะเบียน 2/2557
 ค่าลงทะเบียน 2/2557 ฮิต18 ก.ย. 2557
 กำหนดเปิดและลงทะเบียน 2/2557 ฮิต09 ก.ย. 2557
 นักเรียนจบภาคฤดูร้อนติดรับใบประกาศ ฮิต13 มิ.ย. 2557
 นักเรียน นักศึกษา ที่จบไม่พร้อมรุ่น ปี 5... ฮิต18 เม.ย. 2557
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : งานบุคลากร
การย้ายประจำปี ครั้งที่ 2/2557
 การย้ายประจำปี ครั้งที่ 2/2557 ฮิต14 ส.ค. 2557
 สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี ฮิต26 มี.ค. 2557
 แบบฟอร์มบันทึกงานเจ้าหน้าที่ ฮิต04 ก.พ. 2557
 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยก... ฮิต03 ก.พ. 2557
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ความภูมิใจ/รางวัล/เชิดชูเกียรติ Hall of Fame
นศ.อาชีวะอุบลฯ คว้ารางวัลวิดีโอคลิป
 นศ.อาชีวะอุบลฯ คว้ารางวัลวิดีโอคลิป คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต03 ก.ค. 2557
 ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา  ฮิต11 ธ.ค. 2556
 อันดับ 1 ตามระดับคุณภาพสถานศึกษา ฮิต11 ธ.ค. 2556
 จัดอันดับความก้าวหน้าอาชีวะอุบลฯที่1ใน.อศ... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต02 ธ.ค. 2556
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ข่าวสาร ปริญญาตรี
ปฏิทินการจัดการศึกษา ปี2 ปีการศึกษา 2557
 ปฏิทินการจัดการศึกษา ปี2 ปีการศึกษา 2557... ฮิต18 ก.ย. 2557
 ปฏิทินการจัดการศึกษา ปี1 ปีการศึกษา 2557... ฮิต18 ก.ย. 2557
 ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ฮิต27 มิ.ย. 2557
 รายละเอียดการจ่ายค่าธรรมเนียมป.ตรี ฮิต25 มิ.ย. 2557
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ชมรมวิชาชีพครูบัญชี
ข้อสอบระดับภาค(พร้อมเฉลย)
 ข้อสอบระดับภาค(พร้อมเฉลย) มาใหม่19 ธ.ค. 2557
 เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  มาใหม่19 ธ.ค. 2557

ข่าวทุกหมวด

ข่าวสาร ล่าสุด

 ชมรมวิชาชีพครูบัญชี » ข้อสอบระดับภาค(พร้อมเฉลย) ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
ข้อสอบระดับภาค(พร้อมเฉลย)
 โดย : ชมรมวิชาชีพครูบัญชี  เมื่อ 19 ธ.ค. 2557 (อ่าน 7 ครั้ง)
 ชมรมวิชาชีพครูบัญชี » เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 โดย : ชมรมวิชาชีพครูบัญชี  เมื่อ 19 ธ.ค. 2557 (อ่าน 9 ครั้ง)
 ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง /ประกาศรับสมัครงาน » ประชาพิจารณ์(ร่าง)ชุดครุภัณฑ์ฯแฟชั่น... ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
ประชาพิจารณ์(ร่าง)ชุดครุภัณฑ์ฯแฟชั่น...ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 570,000 บาท ราการครภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยยีงานออกแบบแฟชั่น ประกอบด้วย
 โดย : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  เมื่อ 19 ธ.ค. 2557 (อ่าน 51 ครั้ง)
 ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง /ประกาศรับสมัครงาน » ผลการสอบคัดเลือก (เจ้าหน้าที่) ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
ผลการสอบคัดเลือก (เจ้าหน้าที่)ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เรื่องผลการสอบลูกจ้าง (เจ้าหน้าที่) ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนาฯ ตามประกาศ ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
 โดย : งานบุคลากร  เมื่อ 15 ธ.ค. 2557 (อ่าน 118 ครั้ง)
 ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง /ประกาศรับสมัครงาน » ประกาศเรื่องผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกั... ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
ประกาศเรื่องผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกั...ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ได้ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีงานออกแบบแฟชั่น จำนวน 1 ชุด
 โดย : งานพัสดุ  เมื่อ 11 ธ.ค. 2557 (อ่าน 73 ครั้ง)

อ่านทั้งหมด

UVC Gallery ภาพกิจกรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ภาพกิจกรรม uvc Gallery อาชีวะอุบล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ข่าวด่วน BoGa


งานแนะแนวฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานแนะแนวฯ

งานประกันคุุณภาพ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี


ฐานข้อมูลโครงการ วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ศูนย์วัฒนธรรมและอาเซี่ยนศึกษา

ศูนย์วัฒนธรรมและอาเซี่ยนศึกษาอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

UVC Facebook Like Box สด


uvc calendar


ผู้อำนวยการฯ
ดร.ธนกร ไซยกุล
ดร.ธนกร ไชยกุล
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

  • ประธานกรรมการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • กรรมการสถาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
  • เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
  • ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ระบบงานห้องสมุด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

มาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

เพลงวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี (วิทยาลัย หัวใจวิชาชีพ)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

SAR 2556

เข้าร่วมโครงการbe thai พูดดี พูดไพเราะ มีสัมมาวาจา ดูดี สังคมดี
เข้าร่วมโครงการbe thai พูดดี
พูดไพเราะ มีสัมมาวาจา ดูดี สังคมดี


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา


สายตรงแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สายตรงแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เว็บลิงก์ที่มีคนคลิ๊กมากที่สุด
· 1: RMS 2012 ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
· 2: ระบบบริหารจัดการนักเรียนนักศึกษา RSMS2007
· 3: UVC Board
· 4: ระบบงานห้องสมุด
· 5: UVC Learning
· 6: สมัครเข้าเรียน ออนไลน์
· 7: งานแนะแนวฯ
· 8: รายชื่อ ขร. มส. 0 งานวัดผลประเมินผล
· 9: facebookคุณครูรุ่งทิพย์
· 10: ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล53
facebook คุณครู
iconfaceboo uvc ศูนย์วัฒนธรรมและอาเซี่ยนศึกษา
iconfaceboo uvc งานแนะแนวฯ
iconfaceboo uvc งานทวิภาคี
iconfaceboo uvc รองสุภาภรณ์
iconfaceboo uvc รองสุวนิจย์
iconfaceboo uvc ครูมยุรีี
iconfaceboo uvc ครูเศษฐศาสตร์
iconfaceboo uvc ครูเสกสัณห์
iconfaceboo uvc ครูรุ่งทิพย์
iconfaceboo uvc ครูสุเทพ
iconfaceboo uvc ครูกัญปพิมพ์
iconfaceboo uvc ครูกฤษณา
iconfaceboo uvc ครูจตุพร
iconfaceboo uvc ครูธนิดา
iconfaceboo uvc ครูพีระศักดิ์
iconfaceboo uvc ครูศุภากร
iconfaceboo uvc ครูไซยนันท์ 
iconfaceboo uvc ครูสุนทรี
iconfaceboo uvc ครูพิทยาภรณ์
iconfaceboo uvc ครูศกลรัตน์
iconfaceboo uvc ครูสุวรรณี
iconfaceboo uvc ครูวิจิตรา

ชุมนุมศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล32
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล40
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล41
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล42
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล43
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล44
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล45
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล46
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล47
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล48
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล49
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล50
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล51
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล52
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล53
ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
ยังไม่มีข้อมูล
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ไดร์เวอร์ โปรเจคเตอร์ ห้องจามจุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 410 ถ.พรหมราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-254654 โทรสาร 045-254294 E-mail : uvc_internet@hotmail.com facebook : www.facebook.com/uvcfan
วิ ท ย า ลั ย อ า ชี ว ศึ ก ษ า อุ บ ล ร า ช ธ า นี
U
b o n r a t c h a t h a n i  V o c a t i o n a l  C o l l e g e
-::- วิชาชีพเป็นพื้นฐาน การงานคือชีวิต สัมฤทธิ์ผลด้วยคุณธรรม -::-
ตั้งอยู่เลขที่ 410 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-254654, โทรสาร : 045-245294
ฝ่ายบริหารทรัพยากร ต่อ 701 ฝ่ายวิชาการ ต่อ 702 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ต่อ 703 ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ต่อ 704
ห้องศูนย์การเรียนรู้ ต่อ 705 ห้องประกันคุณภาพ ต่อ 706 ห้องทะเบียน ต่อ 301 ห้องแนะแนว ต่อ 201 ห้องพัสด ต่อ 239

E-Mail : uvc_internet@hotmail.com facebook : www.facebook.com/uvcfan
UVC Google+