ผลการคัดเลือกและการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบปกติ (รอบที่ 1)


ใบสั่งซื้อเครื่องแต่งกายใบสั่งซื้อเครื่องแต่งกาย ปวช. ชายใบสั่งซื้อเครื่องแต่งกาย ปวช. หญิงใบสั่งซื้อเครื่องแต่งกาย ปวส. ชายใบสั่งซื้อเครื่องแต่งกาย ปวส. หญิง