วิธีเปิด QR Code ใช้ Inernet (ระบบ RMS) 

 วิธีใช้บัตรประจำตัวออไลน์ เพื่อใช้ QR Code ในการ Scan

เข้าใช้งานระบบ Internet เท่านั้น 


การตรวจสอบข้อมูลการสแกน QR Code ย้อนหลัง ระบบ RMS