ระบบพิสูจน์ตัวตน ระบบใหม่แล้วเสร็จ จึงเรียนแจ้ง ผู้บริหาร ครู บุคลากร ทุกท่าน

เรียนแจ้ง ผู้บริหาร ครู บุคลากร ทุกท่าน ขณะนี้งานศูนย์สารสนเทศ ได้ดำเนินการติดตั้ง ระบบพิสูจน์ตัวตน ระบบใหม่แล้วเสร็จ จึงเรียนแจ้ง ผู้บริหาร ครู บุคลากร ทุกท่าน สามารถเข้าใช้ ระบบด้วย User และ Password ของระบบ RMS และสามารถเปลี่ยนแปลง User/Password ได้ ในระบบ RMS ที่ www.uvc.ac.th/rms

User/Pass เข้าระบบ RMS ค่าเริ่มต้น

  • User : รหัสบัตรประชาชน
  • Pass : รหัสบัตรประชาชน