บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน/กำหนดการประเมินสมรรถนะ อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 2


บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินและกำหนดการประเมินสมรรถนะ อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 2

อาชีวะอุบลฯ เปิดการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร อาชีพแม่บ้านในโรงแรม คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 ครั้งที่ 2

วันนี้ (10 มีนาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีพรหมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร อาชีพแม่บ้านในโรงแรม คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2563

เปลี่ยนวันทดสอบสมรรถะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพงานแม่บ้านโรงแรม ชั้น ๑ จากเดิมเป็นวันที่ ๑๐ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

อ้างถึงบันทึกข้อความที ฝว ๕๙/๒๕๖๓ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามที่งานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้แจ้งประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพแม่บ้านโรงแรม ชั้น ๑ ครั้งที่ ๒ โดยมีกำหนดการสอบวันที่ ๕ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น เนื่องจากทางวิทยาลัยอาชีศึกษาอุบลราชธานี ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการ จึงทำให้ไม่สามาถทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพตามกำหนดการข้างตัน จึงขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดการ

 

ทดสอบสมรรถะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพงานแม่บ้านโรงแรม ชั้น ๑ ในวันที่ ๑๐ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ แทน

เปิดรับสมัครบุคคล อาชีพงานแม่บ้านโรงแรม ชั้น 1 ครั้งที่ 2

รับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพงานแม่บ้านโรงแรม ชั้น 1 ครั้งที่ 2 โดยมีกำหนดการ ดังนี้

1. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 20 คน 
2. กำหนดสอบวันที่ 5-6 มีนาคม 2563

สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราขการ) ที่อาคาร 7 ชั้น 2 ห้องงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

 

 

เปิดรับสมัครบุคคล อาชีพงานแม่บ้านโรงแรม ชั้น 1 ครั้งที่ 2 (2)

รับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพงานแม่บ้านโรงแรม ชั้น 1 ครั้งที่ 2 โดยมีกำหนดการ ดังนี้

1. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 20 คน 
2. กำหนดสอบวันที่ 5-6 มีนาคม 2563

สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราขการ) ที่อาคาร 7 ชั้น 2 ห้องงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี